logo

Usluge

Nadogradite svoju reputaciju

U okviru metodologije, svaki projekt implementacije prilagođavamo vašim potrebama i poslovnoj strategiji, kako bismo obuhvatili sve specifičnosti poslovnog modela i poslovnih ciljeva i prilagodili ih za usklađivanje uz vaš minimalni angažman.

Takva metodologija omogućava implementaciju potrebnih mjera za svaku organizaciju bez obzira na veličinu i/ili kompleksnost poslovnog modela.

Predanost zaštiti privatnosti klijenata, korisnika, zaposlenika, kandidata za zapošljavanje, posjetitelja i svih osoba predstavlja tržišnu prednost i novi standard poslovanja na domaćem i međunarodnom tržištu, i jamac je očuvanja reputacije koju gradi godinama.

Gubitak reputacije nemjerljiva je šteta koju nam izostanak brige o zaštiti podataka može donijeti.

Angažirajte provjerena imena

Ako u svojoj organizaciji nemate osobu koja zadovoljava tražene kriterije, odnosno nema potrebna znanja o GDPR-u, EU regulativi, informacijskoj sigurnosti i upravljanju vašim poslovnim procesima i ne može se s punom pozornošću posvetiti toj temi, ili ako imate takvu osobu ali je u možebitnom sukobu interesa s obzirom na svoju funkciju u organizaciji (npr. član uprave, voditelj IT-a, voditelj informacijske sigurnosti, voditelj marketinga, prodaje ili pravnog odjela, tajnik i sl.) i nije u mogućnosti neovisno obavljati svoju zahtjevnu funkciju i naložiti zaustavljanje ili promjene postupaka obrade osobnih podataka najvišoj upravljačkoj razini organizacije i zastupati je pred predstavnicima nadležnog nadzornog tijela, GDPR vam omogućuje da angažirate vanjskog Službenika za zaštitu podataka.

Pri tom vodite brigu da je izabrana osoba u svojstvu Službenika za zaštitu podataka osoba od punog integriteta, predana ispunjenju ciljeva vaše organizacije na temeljima poslovne etike i morala. Poštenje i integritet osobe koja obnaša takvu ulogu u vašoj organizaciji daje dodanu vrijednost vašoj organizaciji i ugledu na tržištu ili zajednici.

Provjerite stanje usklađenosti

Izvršili ste složen proces usklađivanja s obvezama u području zaštite osobnih podataka ali niste sigurni je li to - to, ili je proteklo dosta vremena od usklađivanja?

Bogato iskustvo stečeno u više od 50 projekata usklađivanja poslovnih subjekata u Hrvatskoj i Sloveniji primijeniti ćemo u provjeri stvarnog statusa usklađenosti vaše organizacije i dati vam konkretne prijedloge i pomoć kako postići željeni cilj uz minimalno opterećenje te time izbjeći vaše financijske i reputacijske rizike.

Ne zaboravimo - usklađivanje s obvezama u području zaštite osobnih podataka kontinuiran je proces, objektivno nikada ne može biti zaključen i iziskuje redovit nadzor i unaprjeđenja.

Reputacija vaše organizacije koju ste godinama i desetljećima gradili, jednom pogreškom i jednim trenutkom može biti ugrožena. Provjerite stanje svoje usklađenosti i mjera zaštite.

Prepustite nadzor profesionalcima

Kao voditelj obrade možete angažirati vanjske tvrtke za izvršenje pojedinih obrada osobnih podataka samo ukoliko vam oni jamče provedbu tehničkih i organizacijskih mjera i njihovu usklađenost s obvezama, isključivo prema vašim pisanim uputama. To su u pravilu vaši poslovni partneri koji vam održavaju poslovne aplikacije, web stranicu, IT sustave, video-nadzor, fizičku i tehničku zaštitu, usluge zaštite na radu, usluge selekcije kadrova pri zapošljavanju ili osiguranja smještaja i putovanja vaši zaposlenika.

Pri tom ste obvezni nadzirati postupanje izvršitelja obrade i tražiti dokaze o njihovoj usklađenosti i brigi o osobnim podacima koje im povjerite.

Izostanak vaših redovitih provjera vaš je propust i odgovornost.

Nije li lakše prepustiti redovit godišnji nadzor vanjskih izvršitelja obrada podataka vanjskom timu vrhunskih profesionalaca?

Stručnost je temelj uspjeha

Službenik za zaštitu podataka imenuje se na temelju stručnih kvalifikacija, a osobito stručnog znanja o pravu i praksama u području zaštite podataka te sposobnosti izvršavanja zadaća.

Izabrani pojedinac mora moći obavljati svoje zadaće i mora biti educiran na ispravan način te kontinuirano nadograđivati svoja znanja, i pri tom osiguravati temeljna načela poštivanja integriteta, visokih moralnih i etičkih vrijednosti. Mora biti pošten.

Ali mora moći naložiti i najvišim upravljačkim razinama vaše organizacije da prestanu, zastanu ili promjene načine i procese pojedinih obrada osobnih podataka, uz jasnu i nedvojbenu argumentaciju. Stoga je neophodno da odabrani pojedinac bude svjestan svojih obveza, odgovornosti i prava te svih alata i mjera kojima može osigurati ispunjenje svojih obveza i zaštititi pravni subjekt o kojem neprekidno brine.

Kontinuirano učenje je nužnost

Kako je i osiguranje usklađenosti s obvezama iz područja zaštite osobnih podataka kontinuiran i neprekidan proces, tako je i nužnost trajnog usavršavanja znanja i usvajanja iskustava od strane profesionalalaca u tom području od ključnog značaja za uspjeh.

Osvještavanje i redovita edukacija svih zaposlenika organizacije koji na bilo koji način vrše obrade osobnih podataka, temeljni je preduvjet u okviru obveznog skupa tehničko-organizacijskih mjera koje organizacija mora redovito i neprekidno osiguravati. Svjedočimo svakodnevnoj evoluciji tehnoloških rješenja za koja moramo pripremiti i naše zaposlenike i upravljačku razinu organizacije.

Zastanemo li s redovitom edukacijom i provjerom znanja naših zaposlenika o pravilima postupanja s osobnim podacima u našoj organizaciji, izlažemo se rizicima za koje smo bili uvjereni da ne postoje.

Dok vi gradite svoj poslovni uspjeh

mi brinemo o zaštiti podataka

Prepustite brigu profesionalnom timu s reputacijom i integritetom