BI CONSULT d.o.o. za savjetovanje

Igor Barlek, CIPP/E

CIPP/E - Certified Information Privacy Professional / Europe, certificiran od strane IAPP (International Association of Privacy Professionals), do studenog 2021. član Uprave EADPP - European Association of Data Protection Professionals i Strategy&Policy Committee Chair, član IAPP - International Association of Privacy Professionals, Službenik za usklađenost prema međunarodnoj normi ISO 19600:2014, Službenik za zaštitu podataka za javnopravna tijela potvrđen od strane Agencije za zaštitu osobnih podataka, osnivač, vlasnik i direktor BI CONSULT d.o.o. i na poziciji Chief Compliance Officer u referentnom timu profesionalaca u zaštiti podataka PRAGMATEKH d.o.o. iz Zagreba te autor i urednik portala GDPR Croatia, bogato iskustvo stekao je tijekom više od 22 godine u industriji elektroničkih komunikacija, usklađenosti s nacionalnim i EU regulatornim okvirom uz sveučilišno obrazovanje iz područja elektroničkih komunikacija (FER, Sveučilište u Zagrebu) i dodatno usavršavanje na više međunarodnih poslovnih škola. Zajedno s renomiranim timom profesionalaca u području zaštite osobnih podataka PRAGMATEKH d.o.o., Zagreb, sudjelovao je na više od 120 zahtjevnih projekata usklađivanja tvrtki i ustanova u Hrvatskoj i Sloveniji te globalnih renomiranih udruženja. Imenovan je vanjskim Službenikom za zaštitu podataka za 61 pravni subjekt u Republici Hrvatskoj koja imenovanja su prijavljena Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Certifikati

certifikat-1

certifikat-1

CIPP/E – Certified Information Privacy Professional/Europe

certifikat-1

Službenik za usklađenost u skladu s međunarodnom normom ISO 19600:2014

certifikat-2

Službenik za zaštitu podataka javnopravnih tijela s potvrdom AZOP-a

certifikat-3

Službenik za zaštitu podataka Rotary International Distrikta 1913

Pragmatekh GDPR Team Zagreb

Igor Barlek
Chief Compliance Officer

Igor Strmečki
Chief Executive Officer

Danko Pigac
Business Development Manager

www.pragmatekh.hr

pragmatech-team

Reference i dosadašnji projekti

Energetski sektor

 • opskrba električne energije
 • skladištenje, distribucija i opskrba plina i energenata

Trgovina

 • lanac trgovina maloprodaje robe široke potrošnje
 • ovlašteni zastupnici prodaje vozila i servisne kuće

Industrijska proizvodnja

 • metaloprerađivačka
 • proizvodnja i montaža industrijskih strojeva i uslužnih uređaja
 • proizvodnja plastičnih folija i proizvoda od plastike
 • proizvodnja i prodaja metalnih konstrukcija, alata i strojeva posebne namjene
 • proizvodnja i prodaja kožnih proizvoda i obuće

Odgojno-obrazovni sustav

 • visokoškolske ustanove i fakulteti
 • osnovne i srednjoškolske ustanove
 • škole stranih jezika i edukacijski centri
 • dječji vrtići

Ugostiteljsko-turistički sektor

 • hoteli
 • ustanove u području zdravstvenog turizma

Sektor zdravstva i veterine

 • bolnički centri
 • logopedske ustanove
 • dentalne poliklinike
 • dentalni laboratoriji
 • veterinarske klinike i ambulante

ICT sektor i komunikacije

 • operatori elektroničkih komunikacija – telekomi
 • proizvodnja aplikacija, prodaja i održavanje gotovog softvera
 • proizvodnja i održavanje web-shopova i web stranica te sustava za podršku web stranica

Državni i javni sektor

 • državne agencije i regulatorna tijela
 • državne ustanove s posebnim ovlastima
 • jedinice lokalne uprave
 • javne komunalne tvrtke u području vodovoda i odvodnje
 • javne komunalne tvrtke u području gospodarenja otpadom
 • javne tvrtke u području javnog komunalnog prijevoza

Imenovani službenik za zaštitu podataka za pravne subjekte u Republici Hrvatskoj

 • Cratis d.o.o. Varaždin
 • Arena Varaždin d.o.o. Varaždin
 • Rotary International Distrikt 1913
 • Osnovna škola Visoko
 • Osnovna škola Antuna i Ivana Kukuljevića Varaždinske Toplice
 • Osnovna škola Breznički Hum
 • Osnovna škola "Podrute" Donje Makojišće
 • Osnovna škola Svibovec
 • Osnovna škola Ljubešćica
 • Osnovna škola "Petar Zrinski" Jalžabet
 • Osnovna škola Sveti Đurđ
 • Knjigovodstvo Kosec d.o.o. Prelog
 • Biro-Kosec d.o.o. Ludbreg
 • Knjigovodstvo Kosec d.o.o. Lopar
 • Prva Gimnazija Varaždin
 • Osnovna škola 22. lipnja Sisak
 • Osnovna škola Ivana Antolčića Komarevo
 • Osnovna škola Izidora Poljaka Višnjica
 • Općina Bednja
 • Mehun d.o.o. Varaždin
 • Valmod centar logopedija Varaždin
 • Osnovna škola Metel Ožegović Radovan
 • Osnovna škola Sračinec
 • Osnovna škola Petrijanec
 • Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Osnovna škola Cestica
 • Dječji vrtić "Zibeljko" Bednja
 • Općina Vidovec
 • II. Osnovna škola Varaždin
 • Magic Net d.o.o. Ludbreg
 • SYNVERSO d.o.o. Zagreb
 • Srednja škola Ivanec
 • Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o.
 • Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.
 • Osnovna škola Andrije Kačića Miošića Donja Voća
 • Osnovna škola Trnovec
 • Osnovna škola grofa Janka Draškovića Klenovnik
 • Osnovna škola Franje Serta Bednja
 • Osnovna škola Tužno
 • Osnovna škola Vidovec
 • Čistoća d.o.o. Varaždin
 • Adria Dental Group d.o.o. Zagreb
 • Arena Dental d.o.o. Zagreb
 • Arena Dental Lab d.o.o. Zagreb
 • Salona Dental Stomatološka poliklinika d.o.o. Solin
 • Dentalni laboratorij Vladimir Tešija d.o.o. Solin
 • Poliklinika Rident d.o.o. Rijeka i Poreč
 • Ridental d.o.o. Rijeka i Poreč
 • Dentum d.o.o. Zagreb
 • Poliklinika Fiziodent Zagreb
 • Dentex d.o.o. Zadar
 • I. Osnovna škola Varaždin
 • Osnovna škola Kneginec Gornji Turčin
 • Osnovna škola Bartola Kašića Zagreb
 • Dragaš Dental Design d.o.o. Čepin
 • D3 Lab d.o.o. Čepin
 • CHAOS d.o.o. Varaždin
 • Dječji vrtić Škrinjica Vidovec
 • VETTI GROUP d.o.o. Zagreb
 • Ivančica d.d. Ivanec
 • Osnovna škola Ivana Rangera Kamenica, Lepoglava

Galerija

View the embedded image gallery online at:
https://www.biconsult.hr/o-nama#sigProIde1b7dfc914

Video