Ukoliko tvrtka, udruga ili institucija, kao organizator javnog događanja, tribine, foruma, predavanja, želi pozvati javnost i goste, fotografirati javno događanje ili raditi video zapise te ih objavljivati na svojim web stranicama ili profilima društvenih mreža, obvezni su najaviti fotografiranje i snimanje događanja i mjesta objave fotografija.

To se radi kroz obavijest o privatnosti koja daje informacije o voditelju obrade, odnosno organizatoru, u koje svrhe se događaj fotografira, gdje se objavljuju fotografije i na koji rok pohranjuju.

Najvažnija informacija je davanje prava na pristup fotografijama te njihovo brisanje i kontakti voditelja obrade na koje se može isto zatražiti.

Ukoliko je prisustvovanje javnom događanju besplatno, stavite dovoljno veliku isprintanu obavijest na ulaz lokacije održavanja, na vidljivo mjesto.

Ukoliko se prisustvovanje javnom događanju naplaćuje, Obavijest o privatnosti objavite na takav način da su kupci ulaznica prije kupnje upoznati da će se događanje fotografirati ili snimati.

Prilikom fotografiranja sudionika, slikajte uvijek skupine ljudi, nemojte raditi fotke pojedinih osoba, izuzev poznatih i javnih osoba, panelista, istaknutih pojedinaca....

Koliko god je moguće izbjegavajte fotografirati ili snimati djecu.