Upravo smo dobili obrazac za sudjelovanje na jednom GDPR događanju u Zagrebu na kojem nastupaju predavači iz tog područja.

Unutar obrasca prijave nalazi se i mogućnost davanja privole za objavu imena, prezimena i naziva tvrtke na web stranicama organizatora. Privola dana na ovaj način je slobodna, informirana, specifična, voditelj obrade moći će dokazati da je dobio istu, na neki način je izdvojena od ostalih polja.

Međutim, osim polja za davanje privole, nema nigdje ni riječi o pravu na povlačenje privole u svakom trenutku te kako podnijeti taj zahtjev za povlačenjem privole, te da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena, sve prema članku 13. stavak 2. točka (c) GDPR-a.

To je obvezni dio.

Dodatno, s obzirom da se radi o obrascu registracije za događanje, kada se prikupljaju osobni podaci sudionika, nisu navedeni obvezni elementi iz članka 13. GDPR-a, npr. podaci o voditelju obrade, svrsi i pravnom temelju prikupljanja, rokovima zadržavanja, stranama kojima se prenose podaci, i najvažnije, pravu svih sudionika za podnošenjem zahtjeva za pristupom podacima, izmjenama, prigovoru, brisanju, ograničenju, prijenosu...

Vjerujemo da će netko od stručnih predavača ispraviti ove nedostatke u kratkom vremenu.

Međutim, ukoliko posjetimo web stranicu organizatora koji prikuplja podatke i putem web stranice, na istoj ne nalazimo Politiku privatnosti niti bilo kakvu Obavijest o zaštiti podataka.

A trebalo bi....