AZOP je objavio upute na svojoj web stranici, zajedno s obrascima za prijavu i uputama kako iste dostaviti... https://azop.hr/zbirke-osobnih-podataka/detaljnije/registar-sluzbenika-za-zastitu-osobnih-podataka S obzirom na obvezu poslovnog subjekta iz članka 37. stavak 7. GDPR-a, ukoliko je obvezan imenovati Službenika za zaštitu podataka, preporuka Agencije je da se kao službeni kontakt podaci Službenika za zaštitu podataka navedu slijedeći podaci: - adresa i mjesto rada službenika za zaštitu podataka, te - službeni telefon i službeni e-pretinac ako postoje. Preporuka je izbjegavati navođenje podataka službenika: ime i prezime, osobni telefon, osobni e-pretinac ili druge osobne podatke.