Maksimalno skraćen odgovor je: DA.

A s obzirom da se radi o osobnom podatku, tada se za svrhe koje nisu skroz privatne ili kućne namjene kao što je javna objava, primjenjuje GDPR. Tako kaže članak 2. stavak 2. GDPR-a.

A s obzirom da se primjenjuje GDPR, tada je i javna objava registracije osobnog vozila osjetljiva stvar kojom se zadire u privatnost pojedinca, i ista mora biti utemeljena na jednom od mogućih 6 pravnih temelja:
1. pravna ili zakonska obveza,
2. ugovorna obveza,
3. životni ili ključni interes pojedinca,
4. javni interes ili javne ovlasti,
5. valjani legitimni interes uz razumno očekivanje pojedinca ili,
6. kao zadnja opcija: privola.

Iz prethodno navedenog vidimo da nije moguće pronaći valjani pravni temelj za javnu objavu registracije i slike vozila u određenom kontekstu kojeg sam pojedinac ne očekuje, za kojeg nije osobno pristao ili koji nije u njegovom životnom interesu.

Stoga, javna objava takvih fotografija nije u skladu s GDPR-om.

Naravno, otvoreno je pitanje zašto je registarska oznaka osobnog vozila osobni podatak.

Temeljem registarske oznake MUP ima jasno zapisan podatak o vlasniku vozila. No, međutim, osobno vozilo mogu koristiti i ostali članovi obitelji s valjanom, a ponekad i nevaljanom, vozačkom dozvolom. Vozilo može biti i ukradeno, zar ne...

 

Stoga se moramo vratiti na definiciju osobnog podatka i samog ispitanika iz članka 4. GDPR-a koji kaže:

"1. „osobni podaci” znači svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca;"

Da, identitet vozača vozila, odnosno, osobe koja je u trenutku "aktivnosti u prirodi" dovezla vozilo "u prirodu" može se naknadno utvrditi dodatnim informacijama, neizravno, uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za konkretnu osobu, podataka o lokaciji i sl.

Npr. video snimke vozača ili suvozača na naplatnim kućicama na autocestama bitno sužuju krug osoba koje su u određenom vremenskom okviru koristile vozilo.

Stoga se registarska oznaka osobnog vozila treba smatrati osobnim podatkom.

 

Da zaključimo, javna objava spomenuta u natpisu na fotografiji nije dozvoljena po GDPR-u.

Isto tako nije dozvoljeno i onečišćavanje okoliša