Nevjerojatno je kako jedna dobra i pregledna infografika može toliko pomoći u razumijevanju teme i pamćenju iste.

Slovensko nadzorno tijelo Informacijski pooblaščenec je izradilo infografiku na temu definicije zajedničkih voditelja obrade

https://www.ip-rs.si/…/nova-infografika-o-skupnih-upravlja…/

i draž cijele priče je u tome da je ta tema vrlo šturo određena tekstom GDPR-a.

 

GDPR u svom članku 26. utvrđuje da su voditelji obrade postaju zajednički ako dvoje ili više voditelja obrade zajednički odrede svrhe i načine obrade.

Oni na transparentan način određuju svoje odgovornosti za poštovanje obveza iz ove Uredbe, osobito s obzirom na ostvarivanje prava ispitanika i svojih dužnosti u pogledu pružanja informacija iz članaka 13. i 14. GDPR-a te to čine međusobnim dogovorom, osim ako su odgovornosti voditeljâ obrade utvrđene pravom Unije ili pravom države članice kojem voditelji obrade podliježu i u mjeri u kojoj su one utvrđene.

Dogovorom se može odrediti kontaktna točka za ispitanike.

Bez obzira na uvjete dogovora ispitanik može ostvarivati svoja prava iz GDPR-a u vezi sa svakim voditeljem obrade, kao i protiv svakog od njih.

Dosta šturo, zar ne?

 

A sad pogledajmo infografiku Informacijskog pooblaščenca, koja navodi i primjere:

- video nadzor u poslovnoj zgradi za više poslovnih subjekata

- online nagradna igra ili prodajna akcija više poslovnih subjekata

- zajednička kadrovska evidencija za više poslovnih subjekata u grupi

 

Dobro je za znati, jer GDPR traži sklapanje međusobnog dogovora, posebice s aspekta ostvarivanja prava pojedinaca, bez obzira kome se od zajedničkih voditelja obratili.

Mi ćemo dodati i detalj iz naše prakse - učinite činjenicu da se nalazite u ulozi zajedničkih voditelja maksimalno transparentnom prema javnosti i pojedincima.

Nemate se čega sramiti....