Naši mediji raspisali se o početku primjene aplikacije u Hrvatskoj u srpnju:

https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/od-srpnja-i-hrvatska-aplikacija-za-koronu-20200618

https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/promjena-u-borbi-s-covidom-gotova-aplikacija-za-pracenje-korone-doznali-smo-kada-starta-15003261

https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/poznati-svi-detalji-aplikacije-za-pracenje-kontakata-gradjana---605277.html

 

Kao što smo više puta pisali, aplikacije povezane s borbom protiv širenja COVID-19 epidemije mogu značajno utjecati na privatnost pojedinaca i njihova temeljna ljudska prava.

Stoga moraju biti zadovoljeni minimalno slijedeći uvjeti:

1. Potpuna usklađenost sa Smjernicama EU
2. Puna transparentnost o obradi osobnih podataka
3. Procjena učinka na zaštitu podataka s procjenom rizika na privatnost osoba
4. Smanjenje količine osobnih podataka koji se prikupljaju na krajnji minimum, bez mobilnih brojeva i bez praćenja lokacije

 

Sve ono što digitalni asistent Andrija.ai ne zadovoljava...