Europska komisija je protiv praćenja lokacije osoba i za korištenje anonimnih podataka
 
Nakon javno izraženog stajališta središnjeg EU tijela za zaštitu podataka EDPB (European Data Protection Board) i Europska je komisija javno objavila svoje stajalište po pitanju aplikacija u borbi protiv COVID-19 pandemije u obliku vodiča zemljama članicama EU u uvođenju aplikacija za praćenje kontakata sa zaraženima i upozorenja.
 
BITNI zahtjevi na aplikacije su:
 
- moraju biti u potpunosti u skladu s EU pravilima o zaštiti podataka i privatnosti
 
- moraju se provoditi u uskoj suradnji s tijelima javnog zdravstva i odobrena s njihove strane
 
- moraju biti na dobrovoljnoj bazi i uklonjene odmah po prestanku svrhe
 
- moraju biti primijenjena najnovija tehnološka rješenja s ciljem zaštite privatnosti, izgledno temeljena na Bluetooth tehnologiji procjene blizine sa zaraženom osobom, BEZ PRAĆENJA LOKACIJE ljudi
 
- moraju se temeljiti na ANONIMNIM PODACIMA i upozoravati ljude koji su neko vrijeme bili u blizini zaražene osobe da se testiraju ili se samoizoliraju, bez otkrivanja identiteta zaraženih.
 
- moraju biti interoperabilne širom EU-a kako bi građani bili zaštićeni čak i kad prelaze granice
 
- moraju biti vođene prihvaćenim epidemiološkim smjernicama i odražavati najbolju praksu o kibernetičkoj sigurnosti i dostupnosti
 
- moraju biti sigurne i učinkovite.
 
Javno objavljeno stajalište Europske komisije nalazi se ovdje:
 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_670