Vjerojatno smo svi svjesni činjenice da se naša lokacija neprekidno prati našim pametnim telefonima ali i putem povezivanja na lokalne i kućne WiFi mreže.

I mobilni operatori prate našu lokaciju i to moraju prema zakonu. Ono što nam nedostaje jest jasna informacija iz članka 13. GDPR-a o tome kako se koriste naši podaci o kretanju i koliko dugo se pohranjuju.

Tu informaciju bi nam trebali dati putem svih aplikacija koje koristimo, jednostavnim sažetim informacijama, što baš i ne primjećujemo.

Isto tako moramo biti svjesni da i isključivanjem praćenja naše lokacije u svim instaliranim aplikacijama naš pametni telefon u svakom trenutku prikuplja podatke o našem kretanju, a da li se ti podaci koriste od strane onih koji ih znaju komercijalizirati, procjenite sami.