Europska komisija je još početkom godine izradila ovu brošuru, i nije loše podsjetiti se malo te uvidjeti da izrada dokumentacije definitivno nije dovoljna za usklađivanje, već da je prvo potrebno poduzeti određene organizacijske i tehničke mjere sigurnosti obrada i postići razumijevanje koje obrade podataka radimo i s kojim osobnim podacima raspolažemo

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/data-protection-factsheet-business-7-steps_hr.pdf