Nažalost, prilikom registracije za online kupnju proizvoda nailazimo na neispravno prikupljanje privola potencijalnih kupaca tako da se email adresa kupaca jednostavnim previdom lako može naći na mailling listi trgovine.

Kada je u pitanju promidžba i prodaja usluga i proizvoda potencijalnim kupcima, s kojima još nije uspostavljena poslovna suradnja, privola mora biti na tzv. "opt-in" principu, odnosno, privola se mora dati od strane kupca, a ne da ista bude dana šutnjom ili izostankom aktivnosti kupca, kao što je to vidljivo na konkretnom primjeru.

Nažalost, kupci to najčešće ne znaju ili u danom trenutku nemaju izbora, što nije u skladu s GDPR-om.

Recital (32) GDPR-a jasno traži slijedeće: Privola bi se trebala davati jasnom potvrdnom radnjom kojom se izražava dobrovoljan, poseban, informiran i nedvosmislen pristanak ispitanika na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, poput pisane izjave, uključujući elektroničku, ili usmene izjave.