Nadali smo se da više nećemo imati povoda pisati o lošoj primjeni GDPR-a u školskom sustavu, međutim, primorani smo napraviti ovu objavu jer smo uočili da postoji značajna razina nepoznavanja i nerazumijevanja temelja GDPR-a u školskom sustavu. Djeci koja će sudjelovati na školskim natjecanjima i smotrama znanja, ovih dana dani su obrasci suglasnosti na potpis.

Ovakve suglasnosti (privole) nisu u skladu s GDPR-om, te stoga nisu ni valjane.

Pokušati ćemo objasniti:

1. Traži se davanje suglasnosti za niz svrha jednim potpisom, što GDPR ne dozvoljava, odnosno, recitalom (32) GDPR-a je jasno navedeno da se privola mora dati za svaku svrhu. Dokumentom u prilogu daje se suglasnost u niz svrha, konkretno sudjelovanja na natjecanju, organizacije smještaja, prijevoza, upisa u nacionalni informacijski sustav, objave podataka djece u tiskanim i elektroničkim izvješćima, fotografiranje i snimanje tijekom natjecanja, te objave radova u medijima. Recital (43) GDPR-a jasno ukazuje da se smatra da privola nije dana dobrovoljno ako se njome ne omogućuje davanje zasebne privole za različite postupke obrade podataka. Za svaku svrhu mora biti posebna suglasnost.

2. Podaci učenika prikupljaju se sa svrhom sudjelovanja na natjecanju. U tu svrhu nije potrebna privola. Prikupljanje podataka u svrhe sudjelovanja na natjecanju je sasvim legitimno, i treba se temeljiti na pravnom temelju - ugovornoj obvezi, a ne na privoli. Da li je organizator promislio što će se dogoditi ako djeca ili roditelji povuku privolu? Recital (42) GDPR-a jasno utvrđuje da: "Ne može se smatrati da je privola dana dobrovoljno ako ispitanik nema istinski ili slobodan izbor ili ako nije u mogućnosti odbiti ili povući privolu bez posljedica." To znači da dijete ili roditelj moraju moći u svakom trenutku povući privolu a da dijete bez posljedica i dalje sudjeluje na natjecanju. Jasno je da privola ovdje nema nikakvog smisla. Treba koristiti drugi pravni temelj obrade, a to je ugovorni temelj. Ako postoji i propis koji regulira pitanja natjecanja učenika, tada postoji i zakonski temelj. Privola je neprikladna.

3. Navodi se da će se učenika fotografirati i snimati, a ni na koji način se ne navodi rok pohrane snimki i fotografija, u koju svrhu i gdje će se objaviti snimke i fotografije. Da li će se snimke i fotografije objavljivati na web stranicama i društvenim mrežama, ne znamo. Štoviše, fotografiranje i snimanje učenika i njihova objava na web stranicama ili društvenim mrežama potpada pod usluge informacijskog društva te privolu za takve svrhe dijete starosti iznad 16 godina može samostalno dati, a obrazac traži potpis i djeteta i roditelja. Time potpisi roditelja i učenika imaju zasebni karakter.

4. Na samom dokumentu nema ni riječi o načinima kako povući privolu, kontaktima na koje se može tražiti povlačenje privole, na način da povlačenje privole bude jednako jednostavno kao i davanje iste. 5. Na dokumentu nema ni riječi o pravima ispitanika, odnosno, djeteta ili roditelja da imaju pravo na pristup podacima, izmjene podataka, brisanje, prigovor, prijenos...iz članaka 15-22. GDPR-a.

Ono što nas je posebno šokiralo jest činjenica da škole traže da roditelji na poleđini ovog papira upišu OIB djeteta.

Ovakva praksa je izrazito suprotna GDPR-u i strogo zabranjena.