Svakako preporučamo korištenje priznatih globalnih Cloud imena s obzirom da je držanje dokumentacije koja uključuju poslovne tajne i osobne podatke ipak osjetno sigurnije nego držanje istih na lokalnim i prijenosnim računalima, posebice s aspekta osiguranja kontinuiteta poslovanja, sigurnosnih kopija te pravila i prava pristupa.

Usporedbom danas najpoznatijih globalnih Cloud rješenja dolazimo do zaključka da su svi na prihvatljivoj razini poštivanja obveza GDPR-a, ali nitko ne ispunjava sve zahtjeve EU regulative.

Posebno nas brine razina transparentnosti danih informacija o privatnosti i zaštiti podataka, na kojem području svi daju jako puno informacija, koje su u konačnici preopsežne i odvlače čitatelja od proučavanja detalja. Uz opći izostanak spominjanja Procjene učinka na zaštitu podataka i podataka o Službenicima za zaštitu podataka, moramo svi biti zabrinuti zbog skrivanja u kojim zemljama se naši podaci pohranjuju i koja je razina zaštite tih podataka u "neimenovanim zemljama", gdje je Microsoft jedini dao nešto više podataka.