AZOP je zaprimio prijavu u kojoj je prijavljeno da je predstavnica suvlasnika stambene zgrade, u kojoj je prijavitelj ujedno vlasnik stana, bez njegovog znanja i pristanka proslijedila njegove privatne fotografije i snimke snimljene putem videonadzornih kamera postavljenih u predmetnoj stambenoj zgradi trećoj osobi.

Konkretno, predstavnica suvlasnika se očitovala da joj se stanar zgrade obratio putem svoje odvjetnice a sa zahtjevom za predajom snimaka dobivenih putem videonadzora zajedničkih dijelova zgrade s obzirom na to da je nepoznata osoba obila vrata stana u kojem je boravio te je isto zatraženo za potrebe pokretanja sudskog postupka.

U konkretnom slučaju, dostavu snimki nisu zatražila nadležna državna tijela kako je to propisano člankom 28. stavkom 5. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, a niti drugi poseban zakon, stoga AZOP ne nalazi pravnu osnovu za prosljeđivanje osobnih podataka podnositelja zahtjeva od strane predstavnice suvlasnika predmetne stambene zgrade trećoj osobi.

GDPR je prekršen, a AZOP je dao svoje stajalište: „Imajući u vidu odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te okolnosti i činjenice koje su utvrđene u cjelokupno provedenom postupku, u konkretnom slučaju za prosljeđivanje fotografija/snimaka koje sadrže osobne podatke podnositelja zahtjeva trećoj osobi nije postojala zakonita svrha i pravna osnova iz članka 5. i 6. Opće uredbe o zaštiti podataka, odnosno nisu bile ispunjene pretpostavke iz članka 28. stavka 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.“

 

Rješenje AZOP-a je ovdje:

https://azop.hr/wp-content/uploads/2023/08/27122021_Prosljedivanje-osobnih-podataka-dobivenih-videonadzorom.pdf

 

Image from FreePik

#gdprcroatia