Sukus je to slučaja iz Italije u kojem je medijska kuća ozbiljno kažnjena zbog izostanka zakonitosti fotografiranja javne osobe u intimnim trenucima s partnerom u njenom stanu na četvrtom katu zgrade. Fotograf kažnjenog medija snimio je par s ulice i te fotke su objavljene u mediju.
 
Naravno, javna osoba se požalila na zakonitost takvog fotografiranja i javne objave intimnih fotografija bez njenog znanja i pristanka.
 
Štoviše, na fotografijama je i muškarac s kojim više nije bila u vezi u trenutku njihove javne objave.
 
Medij je zauzeo stav da je normalno da izvještavaju o romantičnim vezama javnih osoba jer, po njima, postoji javni interes i zakonitost za takve objave.
 
Nadzorno tijelo za zaštitu osobnih podataka zauzelo je stav da nema zakonitosti za takvo fotografiranje i javne objave, jer se ovdje radi o trenucima iz privatnog života javne osobe koji ne bi trebali biti opravdani javnim interesom i da se činjenice iz objavljenih fotografija ne odnose na stvarno stanje u trenutku objave, s obzirom na značajan vremenski odmak i tad već bivšu vezu.
 
Također je nadzorno tijelo zauzelo stav da obrada osobnih podataka strogo privatne prirode bila pretjerana, nerazmjerna i neopravdana navodnom novinarskom svrhom i da je medijska kuća povrijedila načela zakonitosti i poštenja, načelo minimizacije podataka kao i novinarske etičke norme o bitnosti informacije.
 
GDPR je u temelju zamišljen da štiti slobode izražavanja i informiranja, među ostalim novinarskog, akademskog, umjetničkog i/ili književnog izražavanja.
 
U Hrvatskoj je na snazi Zakon o medijima kao poseban zakon, koji predstavlja zakonsku osnovu za prikupljanje i obradu osobnih podataka sukladno članku 6. stavku 1. GDPR-a.
 
Taj zakon propisuje uvjete pod kojima se informacije mogu objavljivati kao i prava i obveze novinara (nakladnika), medijska načela i obveze. Mediji imaju pravo informirati javnost o pitanjima od javnog interesa, ali se pri tom moraju voditi osnovnim načelima da nema povrede prava na zaštitu privatnosti ako u pogledu informacije prevladava opravdani javni interes nad zaštitom privatnosti u odnosu na djelatnost novinara ili na informaciju.
 
Više o slučaju iz Italije:
 
https://gdprhub.eu/index.php?title=Garante_per_la_protezione_dei_dati_personali_(Italy)_-_9907956&mtc=today
 
Image by Freepik
 
#gdprcroatia