Agencija je zaprimila upit u vezi sukladnosti dostave dokumentacije od strane javnog tijela na zahtjev odvjetnika u svrhu vođenja postupka s Općom uredbom o zaštiti podataka.
 
U mišljenju, Agencije pojašnjeno je kako je za svaku obradu (dostavu) podataka potrebno imati pravni temelj iz članka 6. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka.
 
S tim u vezi, člankom14. Zakona o odvjetništvu (Narodne novine, br. 09/94, 117/08, 50/09, 75/09, 18/11, 126/21) propisano je kako su državna tijela, pravne i fizičke osobe koje imaju javne ovlasti dužna odvjetniku dati podatke koji su mu potrebni u obavljanju odvjetničke djelatnosti u konkretnom predmetu, ako to nije u protivnosti s dužnošću čuvanja službene ili profesionalne tajne.
 
U tom smislu postoji pravna obveza voditelja obrade u smislu članka 6. stavka 1. točke (c) Opće uredbe o zaštiti podataka s ograničenjem odnosnim na službenu ili profesionalnu tajnu.
 
Međutim, zaključno je istaknuto kako voditelj obrade (javno tijelo) prilikom obrade osobnih podataka uvijek mora imati na umu načela obrade osobnih podataka iz članka 5. Opće uredbe o zaštiti podataka, između ostalog i „načelo smanjenja količine podataka“ koje traži da osobni podaci moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju.
 
Izvadak je to iz Godišnjeg izvješća o radu AZOP-a za 2022. godinu, koje je dostupno na stranicama Hrvatskog sabora:
 
https://www.sabor.hr/godisnje-izvjesce-o-radu-agencije-za-zastitu-osobnih-podataka-za-razdoblje-od-1-sijecnja-do-31-3?t=138262&tid=211632
 
Image from Pexels
 
#gdprcroatia