Izvadak je to iz opsežnog Godišnjeg izvješća o radu AZOP-a u 2022. godini, koje se nalazi na dnevnom redu sjednice Hrvatskog sabora i dostupno je na ovom linku:
 
https://www.sabor.hr/godisnje-izvjesce-o-radu-agencije-za-zastitu-osobnih-podataka-za-razdoblje-od-1-sijecnja-do-31-3?t=138262&tid=211632
 
Izdvajamo:
 
- Osim najvećeg broja kazni koje su dosad izrečene u Republici Hrvatskoj za kršenje Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, izrečen je dosad i najviši iznos kazne u visini od 2.150.000 kuna jednoj telekomunikacijskoj kompaniji
 
- Svjesni činjenice da su ključ uspješne provedbe Opće uredbe o zaštiti podataka upravo građani koji razumiju i nastoje proaktivno ostvarivati svoja prava te voditelji/izvršitelji obrade koji razumiju i poštuju svoje zakonske obaveze, u 2022. godini fokusirali smo se i na promicanje javne svijesti o važnosti zaštite osobnih podataka među građanima, poduzetnicima, službenicima za zaštitu podataka te organizacijama iz privatnog i javnog sektora
 
- Agenciju u 2023. godini očekuje još intenzivnija provedba savjetodavnih, nadzornih
i međunarodnih aktivnosti te još odlučnije sankcioniranje prekršitelja zakonskih propisa o zaštiti podataka, a sve u svrhu što učinkovitije zaštite temeljnih prava hrvatskih odnosno europskih građana
 
- U 2022. godini Agencija je izrekla 257 korektivnih mjera, što je povećanje od 117,80 % u odnosu na 2021. kad je izrečeno 118 korektivnih mjera te je izrekla 14 upravnih novčanih kazni čime bilježi porast od 250% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje
 
- U 2022. godini su kazne izrečene telekomu, trgovačkom lancu, prodajno-servisnom centru automobila, tvrtki u energetskom sektoru, u ugostiteljstvu, kazinu, trgovinama, ribarnici i zlatarnici.
 
- Agencija je u radu imala ukupno 3761 predmeta, od kojih je 2204 predmeta zaprimljeno u rad u 2022. godini, a 1557 predmeta je preneseno u rad iz prethodnog razdoblja zbog njihove kompleksnosti. U 2022. godini je riješeno ukupno 2914 predmeta
 
- Agencija je provela sveukupno 1140 nadzora koji obuhvaćaju nadzore na zahtjev ispitanika, na prijedlog treće strane te po službenoj dužnosti, a od ukupnog broja nadzora/nadzornih aktivnosti 299 provedeno izravno, dok je 841 nadzora/nadzornih aktivnosti provedeno neizravno
 
- Tijekom ovog izvještajnog razdoblja u rješavanju bilo je evidentirano ukupno 317 zahtjeva za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka, uvjerljivo najviše, njih 207, se odnosi na videonadzor
 
- Tijekom 2022. godine zaprimljeno 97 izvješća o povredi osobnih podataka, od toga 31 od strane banaka, a najčešće se odnose na neovlašteno dijeljenje osobnih podataka putem emaila i na ransomware.
 
I za kraj, i GDPR Croatia se spominje u Godišnjem izvješću na strani 123. s obzirom da smo bili organizatori okruglog stola „4 godine primjene GDPR-a – Jesmo li sigurni?“ na MIPRO skupu u Opatiji.
 
Hvala AZOP-u.
 
 
#gdprcroatia