Člankom 9. stavkom 1. GDPR-a općenito je zabranjena obrada podataka o zdravlju kao posebnih kategorija osobnih podataka, no, člankom 9. stavkom 2. GDPR-a utvrđene su iznimke u kojima se takvi osobni podaci smiju obrađivati.
 
Uvodna izjava 52. GDPR-a navodi da bi iznimku od zabrane obrade posebnih kategorija osobnih podataka trebalo dopustiti u zdravstvene svrhe, među ostalim za javno zdravlje i upravljanje uslugama zdravstvene skrbi, posebno kako bi se osigurala kvaliteta i isplativost postupaka koji se upotrebljavaju za rješavanje potraživanja za naknadama i uslugama u sustavu zdravstvenog osiguranja ili u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenih ili povijesnih istraživanja ili u statističke svrhe.
 
Štoviše, uvodna izjava 53. GDPR-a dodatno kaže da bi se posebne kategorije osobnih podataka koje zaslužuju veći stupanj zaštite trebale obrađivati samo u svrhe povezane sa zdravljem radi ostvarivanja tih svrhâ u korist pojedinaca i društva u cjelini, pogotovo u kontekstu upravljanja uslugama i sustavima zdravstvene ili socijalne skrbi, u što se ubraja i obrada takvih podataka koju u svrhu kontrole kvalitete, informacija o upravljanju i općeg nacionalnog i lokalnog nadzora sustava zdravstvene ili socijalne skrbi provode uprava i središnja nacionalna tijela nadležna za zdravlje i u svrhu osiguravanja kontinuiteta zdravstvene ili socijalne skrbi i prekogranične zdravstvene skrbi ili u svrhe zdravstvene zaštite, nadzora i uzbunjivanja, ili u svrhe arhiviranja u javnom interesu,u svrhe znanstvenih ili povijesnih istraživanja ili u statističke svrhe utemeljene na pravu EU ili pravu države članice i čime treba ostvariti cilj od javnog interesa, kao i za studije koje se provode u javnom interesu u području javnog zdravlja.
 
Uvodna izjava 54. GDPR-a dodatno daje pravo na takvu obradu posebnih kategorija osobnih podataka bez privole ispitanika kada je potrebna zbog javnog interesa u područjima javnog zdravlja. Takva bi obrada trebala podlijegati primjerenim i specifičnim mjerama kako bi se zaštitila prava i slobode pojedinaca, a podrazumijeva sve elemente povezane sa zdravljem, tj. zdravstvenim stanjem, uključujući morbiditet i invaliditet, determinante koje utječu na to zdravstveno stanje, potrebe zdravstvene zaštite, sredstva dodijeljena zdravstvenoj zaštiti, pružanje zdravstvene zaštite i opća dostupnost zdravstvene zaštite, kao i troškovi i financiranje zdravstvene zaštite te uzroci smrtnosti.
 
Talijansko nadzorno tijelo je u jednom konkretnom slučaju zauzelo stav da se obrada zdravstvenih podataka u znanstvene svrhe može provoditi bez izričite privole pojedinaca u skladu s nacionalnim zakonom kada prikupljanje privola predstavlja nerazmjeran napor ili narušava istraživačke svrhe uz prethodno odobrenje etičkog odbora, ali je i istaknulo da se znanstvena istraživanja korištenjem posebnih kategorija osobnih podataka prema članku 9. stavku 2. točki (j) GDPR-a mogu provoditi bez izričite privole pacijenta pod uvjetom da su uspostavljene odgovarajuće zaštitne mjere, npr. pseudonimizacija..
 
Radilo se konkretno o namjeri jedne bolnice da znanstveno proući korelaciju ograničenja uvedenih tijekom pandemije i povećanja mentalnih oboljenja djece.
U tu svrhu je bilo potrebno prikupiti osobne podatke nekoliko tisuća pacijenata, ali nije bilo izvedivo prikupiti sve te privole. Bolnica je smatrala da bi prikupljanje privola predstavljalo nerazmjeran napor za bolnicu, a izostanak privola bi ugrozio provođenje znanstvenog istraživanja.
 
Više o slučaju:
 
https://gdprhub.eu/index.php?title=Garante_per_la_protezione_dei_dati_personali_(Italy)_-_9875254&mtc=today
 
Image from FreePik
 
#gdprcroatia