Takav slučaj opravdavanja tvrtke i neodgovaranja na zahtjev pojedinca za pristupom njegovim osobnim podacima punih 10 mjeseci je završio pred belgijskim nadzornim tijelom za zaštitu osobnih podataka.
 
Tvrtka se opravdavala da im je osoba koja ima tražene osobne podatke ispitanika bila dugo na bolovanju, pa nisu mogli postupiti po zahtjevu ispitanika.
 
Da podsjetimo, GDPR daje mogućnost dodatne odgode izvršenja zahtjeva ispitanika prema članku 12. stavku 3. GDPR-a za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjevâ. Voditelj obrade obavješćuje ispitanika o svakom takvom produljenju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva, zajedno s razlozima odgađanja.
 
No, 10 mjeseci je skroz pretjerano.
 
Ocjenjujući činjenice slučaja, nadzorno je tijelo utvrdilo da tvrtka nije odgovorila na zahtjev za pristup podacima u predviđenom roku, niti nakon dozvoljenog produljenja.
 
Pri tom činjenica da je ključni zaposlenik bio na dugotrajnom bolovanju i činjenica da je zahtjev za pristupom jednostavno zaboravljen nije valjano obrazloženje tvrtke kao voditelja obrade da ne ispuni svoje obveze prema subjektu podataka i predstavlja kršenje članaka 15(1), 12(3) i 12(4) GDPR-a.
 
Naime, zahtjev za pristup osobnim podacima upućuje se voditelju obrade, u konkretnom slučaju toj tvrtki i ona ga je dužna izvršiti i organizirati se tako da izvršava takve obveze, bez obzira u kakvom stanju su zaposlenici voditelja obrade i jesu li u uredu.
 
Više o slučaju:
 
https://gdprhub.eu/index.php?title=APD/GBA_(Belgium)_-_27/2023&mtc=today
 
Image by rawpixel.com on Freepik
 
#gdprcroatia