Na takav "iskorak" se odlučio jedan fakultet u Španjolskoj uvevši sustav prepoznavanja lica za provjeru identiteta studenata prije polaganja online ispita. Sustav je snimao sliku lica studenata kako bi ih usporedio s fotografijama na njihovim osobnim iskaznicama i tako im omogućio pristup ispitu.
 
Studenti koji su odbili to učiniti smatrani su 'odsutnima'.
 
Jedan od studenata je sve prijavio nadzornom tijelu za zaštitu podataka, koje je tijekom postupka utvrdilo da je ukupno 31.501 student morao koristiti tehnologiju prepoznavanja lica kako bi im se omogućilo polaganje ispita.
 
Nadzorno tijelo je istaknulo da članak 4. stavak 14. GDPR-a definira biometrijske podatke kao 'osobne podatke koji proizlaze iz specifične tehničke obrade u vezi s fizičkim, fiziološkim ili bihevioralnim karakteristikama fizičke osobe, koji omogućuju ili potvrđuju jedinstvenu identifikaciju te fizičke osobe, kao što su slike lica ili daktiloskopski podaci'.
 
Radi se o posebnoj kategoriji osobnih podataka čije prikupljanje i obrađivanje je općenito prema članku 9. stavku 1. GDPR-a zabranjeno, a smije se koristiti samo u slučaju ispunjenja jedne od iznimki iz članka 9. stavka 2. GDPR-a, a tu ne postoji iznimka koja bi se odnosila na sprječavanje prijevara.
 
Jedini primjenjivi pravni temelj za takvo korištenje biometrijskog prepoznavanja lica je izričita privola pojedinca.
 
Međutim, pošto studentima nije ponuđena nikakva alternativa za pristup ispitu, svaki pristanak dobiven od njih bio je nevažeći, odnosno, predmetom prisile bez javnog prava na slobodan izbor i naknadno povlačenje dane privole.
 
Iako ja nedzorno tijelo potvrdilo da bi tehnologija prepoznavanja lica mogla biti učinkovito sredstvo za sprječavanje prijevare, jasno su naglasili da postoje druge manje nametljive i jednako učinkovite mjere za sprječavanje prijevare.
 
Zbog toga se korištenje biometrijskog prepoznavanja lica smatra nerazmjernim s obzirom na svrhu.
 
Na tim je osnovama nadzorno tijelo utvrdilo kršenje članaka 5. stavka 1. točke (a) i 9. GDPR-a i izreklo kaznu od nemalih 20.000,00 EUR.
 
 
Više detalja na linku:
 
https://gdprhub.eu/index.php?title=APDCAT_(Catalonia)_-_PS_41/2022&mtc=today
 
Image by Freepik
 
#gdprcroatia