Donosimo stajalište AZOP-a objavljeno na stranici

https://azop.hr/videonadzor-preporuka/

Opća uredba o zaštiti podataka primjenjuje se na sustave videonadzora bez pohrane – tzv. live streaming, a što znači da je za takvo prikupljanje i obradu osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka potrebno postojanje pravnog temelja iz članka 6. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Napominjemo kako se videonadzor u smislu odredbi Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka odnosi na prikupljanje i daljnju obradu osobnih podataka koja obuhvaća stvaranje snimke koja čini ili je namijenjena da čini dio sustava pohrane (članak 25. stavak 1. Zakona).

Slijedom navedenog, u slučaju kada se tzv. live streaming odnosi na prikupljanje i daljnju obradu osobnih podataka koja obuhvaća stvaranje snimke koja čini ili je namijenjena da čini dio sustava pohrane, tada je potrebno voditi računa da je takvo prikupljanje i obrada moguća pod uvjetima propisanim Zakonom, a osobito je potrebno voditi računa o svrsi obrade.

Obrada osobnih podataka putem videonadzora može se provoditi samo u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine, ako ne prevladavaju interesi ispitanika koji su u suprotnosti s obradom podataka putem sustava videonadzora (članak 26. stavak 1. Zakona).

Videonadzorom mogu biti obuhvaćene prostorije, dijelovi prostorija, vanjska površina objekta, kao i unutarnji prostor u sredstvima javnog prometa, a čiji je nadzor nužan za postizanje naprijed navedene svrhe (članak 26. stavak 2. Zakona).

 

#gdprcroatia