Donosimo stajalište AZOP-a objavljeno na stranici

https://azop.hr/videonadzor-preporuka/

 

Prvenstveno ističemo kako je odredbom članka 2. Opće uredbe o zaštiti podataka definirano njezino glavno područje primjene te je stavkom 1.  propisano da se ista primjenjuje na obradu osobnih podataka koja se u cijelosti obavlja automatizirano te na neautomatiziranu obradu osobnih podataka koji čine dio sustava pohrane ili su namijenjeni biti dio sustava pohrane.

S druge strane, stavkom 2. točkom c) navedenog članka Opće uredbe o zaštiti podataka propisano je da se Uredba ne odnosi na obradu osobnih podataka koju provodi fizička osoba tijekom isključivo osobnih ili kućnih aktivnosti.

Slijedom navedenog, ukoliko bi u konkretnom slučaju dolazilo do snimanja vlastite vožnje dash kamerom samo za osobnu aktivnost, ističemo kako navedena aktivnost obrade ne potpada pod primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka.

Dodatno napominjemo kako je u Smjernici o obradi osobnih podataka putem video uređaja usvojenoj 29. siječnja 2020. godine od strane Europskog odbora za zaštitu podataka propisano da je prilikom uporabe takvih kamera (npr. u svrhu prikupljanja dokaza u slučaju nesreće) važno osigurati da ista konstantno ne bilježi promet, kao ni osobe koje su blizu ceste.

U protivnom, interes za snimanje video snimki kao dokaza u teorijskom slučaju prometne nesreće ne može opravdati to ozbiljno zadiranje u prava ispitanika.

Zaključno, ističemo da ukoliko navedene video snimke budu javno objavljene, tada će takva obrada osobnih podataka potpadati pod primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka budući da u tom slučaju ista nadilazi isključivo osobne aktivnosti fizičkih osoba.

Navedena iznimka od primjene odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka odnosi se samo na snimanje vlastite vožnje, a ne i na snimanje vožnje drugih osoba (primjerice zaposlenika određenog društva).

U slučaju snimanja zaposlenika određenog društva, tada poslodavac mora poštivati propise koji se odnose na obradu osobnih podataka zaposlenika putem videonadzora.

Također je preporučljivo nakon parkiranja vozila na javnim parkirnim mjestima, odnosno mjestima koja nisu u vlasništvu vlasnika vozila isključiti kameru u vozilu za snimanje prometa i pohranu podataka, u suprotnom vlasnik vozila postaje voditelj obrade za klasičan videonadzorni sustav i potrebno je udovoljiti svim zakonskim odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka vezano za obradu osobnih podataka putem videonadzornog sustava.

 

Photo from Unsplash

#gdoprcroatia