AZOP je objavio stajalište na temu iz naslova, izdvajamo:
 
Nastavno na upit bolnice o dostavi medicinske dokumentacije na zahtjev policije, u nastavku navodimo kako slijedi:
 
Člankom 180. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 i 126/19) propisano je kazneno djelo širenja i prenošenja zarazne bolesti.
 
Zakon o policijskim poslovima i ovlastima (NN 76/09, 92/14 i 70/19) u članku 13. stavku 1. propisuje da su policijske ovlasti, između ostalog navedenog, i prikupljanje, procjena, pohrana, obrada i korištenje podataka.
 
Člankom 23. stavkom 1. navedenog Zakona propisano je da policija prikuplja podatke o, između ostalog navedenog, osobi od koje prijeti opasnost te osobi za koju postoje osnove sumnje da priprema ili je počinila kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti ili prekršaj.
 
Člankom 25. stavkom 1. navedenog Zakona propisano je da radi obavljanja policijskih poslova policija može tražiti osobne i druge podatke od državnih tijela i drugih osoba koji posjeduju te podatke ili su ovlašteni voditi zbirke podataka.
 
Iz navedenog proizlazi da imate pravni temelj za dostavu traženih podataka policiji jer je takva obrada zakonita temeljem članka 6. stavka 1. točke c) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade). Naime, iz navedenih odredbi Zakona o policijskim poslovima i ovlastima proizlazi pravna obveza Vas kao voditelja obrade u konkretnom slučaju, te je radi poštovanja iste nužna obrada zatraženih podataka odnosno dostava istih policiji.
 
Nadalje, u konkretnom slučaju, prema dostavljenim informacijama, primjenjiva iznimka načelne zabrane obrade posebnih kategorija osobnih podataka (ovdje dostave zdravstvenih podataka policiji) propisana je u članku 9. stavku 2. točki f) Opće uredbe o zaštiti podataka (obrada je nužna za uspostavu, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili kad god sudovi djeluju u sudbenom svojstvu).
 
 
Stajalište je ovdje:
 
https://azop.hr/dostava-zdravstvene-dokumentacije-pacijenta-na-zahtjev-policije/
 
 
Image by Freepik
 
#gdprcroatia