AZOP je objavio svoje stajalište na temu iz naslova, izdvajamo:
 
Agencija za zaštitu osobnih podataka (dalje u tekstu: Agencija) je zaprimila dopis u kojem molite stručno mišljenje vezano uz pravo pacijenta na pristup medicinskoj dokumentaciji utvrđeno Zakonom o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04, 37/08), konkretno, uz način postupanja prilikom izdavanja preslika medicinske dokumentacije u Vašoj ustanovi koji u bitnom, kako navodite, predviđa eventualnu mogućnost prikupljanja preslike osobne iskaznice te usklađenost takvog načina postupanja s Općom uredbom o zaštiti podataka.
 
Agencija razabire da Vaša ustanova u službenim evidencijama raspolaže sa podacima koji se odnose konkretnog pojedinca čiji se identitet može utvrditi, a koji su sadržani na njegovoj osobnoj iskaznici ili drugoj ispravi/dokumentaciji (eventualno i uz raspolaganje sa matičnim brojem osiguranika – MBO, kao jedinstvenog identifikatora koji osiguranoj osobi dodjeljuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje).
 
Slijedom navedenog, u situaciji kada je podnositelj zahtjeva pacijent i isti podnosi zahtjev za pristup svojoj medicinskoj dokumentaciji, Agencija razabire da je prilikom provođenja aktivnosti u svrhu izdavanja medicinske dokumentacije u načelu moguće uvidom u osobni identifikacijski dokument utvrditi/provjeriti identitet osobe koja je podnijela zahtjev za pristup dokumentaciji (usporediti podatke iz Vaših evidencija sa podacima iz predočenog dokumenta) te, kao određenu evidenciju provedene aktivnosti, zabilježiti datum i vrijeme izdavanja dokumentacije, tko je od osoba iz Vaše institucije sudjelovao u aktivnosti izdavanja dokumentacije te ime i prezime i broj osobnog dokumenta pacijenta koja je podnijela zahtjev.
 
Nadalje, u situacijama kada podnositelj zahtjeva nije sam pacijent odnosno u situacijama kada podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za izdavanje preslike medicinske dokumentacije za drugu osobu, također Agencija razabire da bi se u načelu uvidom u osobni identifikacijski dokument podnositelja zahtjeva i drugu predočenu dokumentaciju (npr. punomoć, rodni list, rješenje centra za socijalnu skrb, smrtni list i dr.) moglo utvrditi/provjeriti identitet osobe koja je podnijela zahtjev za pristup dokumentaciji i njen odnos prema osobi za koju se traži preslika medicinske dokumentacije odnosno, opravdanost zahtjeva.
 
Naravno, u takvim situacijama je, uz gore navedene podatke vezane uz podnositelja zahtjeva, moguće evidentirati i neke posebnosti/značajke predočene dokumentacije kojom se „dokazuje“ određeno svojstvo podnositelja zahtjeva prema pacijentu za koga se traži pristup medicinskoj dokumentaciji poput, primjerice, vrste dokumenta, datuma izdavanja dokumenta, tijela koje ga je izdalo i slično.
 
Više o temi na:
 
https://azop.hr/izdavanje-preslike-medicinske-dokumentacije/
 
Image by senivpetro on Freepik
 
#gdprcroatia