Rezime je to nalaza finskog nadzornog tijela za zaštitu osobnih podataka, gdje je roditelj, koji je izgubio status nositelja roditeljskog prava, zatražio ispravljanje i brisanje osobnih podataka svog djeteta prema pravima iz GDPR-a.
 
Nadzorno tijelo je posebno napomenulo da GDPR prava iz članaka 15.-21. u ime djeteta smije tražiti samo nositelj roditeljske odgovornosti.
 
 
Ovo je samo primjer koliko je za organizacije, koje obrađuju osobne podatke maloljetnika i punoljetnih osoba o kojima skrbi neka druga osoba, vrlo važno voditi brigu o provjeri prava određene osobe da pristupi osobnim podacima.
 
U praksi se susrećemo s nemalim brojem takvih slučajeva o kojima je važno biti dodatno oprezan, kao npr. zahtjeva rastavljenih roditelja za pristupom osobnim podacima djece u školi, kad je neophodno provjeriti imaju li oba roditelja skrbnička prava nad svojim djetetom.
 
U takvim slučajevima organizacije moraju poznavati naše nacionalne propise, prvenstveno Obiteljski zakon.
 
Naravno da roditeljske obveze za punoljetno dijete koje zbog teške i trajne bolesti ili invaliditeta ostaju u punom opsegu.
 
Kad se radi o punoljetnim osobama koje se redovito školuju u srednjoj školi ili visokoškolskoj ustanovi, ako ispunjavaju sve svoje obveze, roditelji ih moraju uzdržavati do kraja školovanja i još godinu dana nakon završenog školovanja ako ne mogu pronaći posao, ali maksimalno do njegove 26 godine. U takvim slučajevima roditelj imam pravo uvida u podatke o djetetovom školovanju, odnosno, zaposlenju, kao i u ostala GDPR prava u ime svog djeteta.
 
Više o slučaju na:
 
https://gdprhub.eu/index.php?title=Tietosuojavaltuutetun_toimisto_(Finland)_-_9492/153/22&mtc=today
 
Photo from FreePik
 
#gdprcroatia