AZOP je još početkom 2022. objavio svoje stajalište na temu iz naslova:
 
https://azop.hr/davanje-na-uvid-i-skeniranje-i-fotokopiranje-osobne-iskaznice/
 
Izdvajamo:
 
"...navodimo kako je Zakonom o osobnoj iskaznici („Narodne novine“, broj 62/15 i 42/20) kao posebnim zakonom propisano da je osobna iskaznica elektronička javna isprava kojom državljanin Republike Hrvatske dokazuje identitet, hrvatsko državljanstvo, spol, datum rođenja i prebivalište u Republici Hrvatskoj (članak 1. predmetnog Zakona).
 
Slijedom navedenog, ističemo kako za svaku obradu osobnih podataka mora postojati zakonita svrha i pravna osnova iz članka 5. i 6. Opće uredbe o zaštiti podataka.
 
Stoga u konkretnom slučaju voditelj obrade koji traži presliku osobne iskaznice/ostalih dokumenata mora navesti odnosno dokazati postojanje zakonite svrhe i pravne osnove iz članka 5. i 6. Opće uredbe o zaštiti podataka za njihovo dobivanje.
 
Isto tako, voditelj obrade dužan je sukladno člancima 25. i 32. Opće uredbe o zaštiti podataka provoditi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala odgovarajuća razina sigurnosti osobnih podataka.
 
Svatko tko traži na uvid osobnu iskaznicu mora imati opravdanu svrhu i pravnu osnovu sukladno članku 5. i 6. Opće uredbe o zaštiti podataka. Traženje na uvid osobnih iskaznica normirano je i u odredbama nekih važećih zakona.
 
Primjerice, sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima (NN 76/09, 92/14, 70/19) člankom 13. stavak 1. točka 2. policijske ovlasti su među ostalim provjera i utvrđivanje osoba i predmeta.
 
Isto tako, člankom 32. stavak 1. Zakona o privatnoj zaštiti (NN 68/03, 31/10 i 139/10) propisano je da zaštitar/čuvar prilikom obavljanja poslova tjelesne zaštite može provjeriti identitet osobe prilikom ulaska i izlaska iz zaštićenog prostora. Provjera identiteta sukladno stavku 2. istog članka se provodi uvidom u njenu osobnu iskaznicu ili uvidom u drugu javnu ispravu s fotografijom.
 
Člankom 13. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21) određena je zabrana usluživanja alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina. Stavak 3. navedenog članka daje pravo ugostitelju da ne usluži gosta, odnosno dopusti mu konzumiranje alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadržavaju alkohol, ako procijeni da je gost mlađi od 18 godina, a gost dobrovoljno ne dokaže da je stariji od 18 godina davanjem na uvid neke od osobnih isprava.
 
#gdprcroatia