Baš smo se ovih dana susreli sa zahtjevom za pravom pojedinca na pristup njegovim osobnim podacima, koji je voditelj obrade u cijelosti ispunio bez odgađanja u roku nekoliko dana, ne čekajući dozvoljenih mjesec dana za odgovor.
 
No, isti je pojedinac tražio i skenove dokumentacije iz koje bi se vidjela i imena osoba koje su glasale za odluku tijela javne vlasti s kojom nije zadovoljan.
 
Takav zahtjev je odbijen jer isti ne predstavlja pristup vlastitim osobnim podacima. Štoviše, članak 12. stavak 4. GDPR-a nalaže da pravo na dobivanje kopije osobnih podataka ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih.
 
Međutim, ovdje se zapravo radi o nepostojanju namjere pristupa vlastitim osobnim podacima već o namjeri saznavanja osobnih podataka drugih osoba u neke druge svrhe.
 
Članak 12. stavak 5. GDPR-a kaže:
 
Ako su zahtjevi ispitanika očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihova učestalog ponavljanja, voditelj obrade može:
 
(a) naplatiti razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija ili obavijesti ili postupanje po zahtjevu; ili
 
(b) odbiti postupiti po zahtjevu.
 
Teret dokaza očigledne neutemeljenosti ili pretjeranosti zahtjeva jest na voditelju obrade.
 
Usporediv slučaj dolazi nam iz Njemačke gdje je regionalni sud odbio tužbu pojedinca zbog neispunjenja njegovog prava na pristup osobnim podacima, jer su utvrdili da pojedinac uopće nije imao namjeru ostvariti pristup vlastitim osobnim podacima niti je bio zainteresiran za zaštitu vlastitih osobnih podataka nego je imao druge, skrivene namjere - otvaranje tužbe zbog povećanja cijene police zdravstvenog osiguranja.
 
Pri tom je sud naglasio odredbe uvodne izjave 63. GDPR-a, koja kaže:
 
"Ispitanik bi trebao imati pravo pristupa prikupljenim osobnim podacima koji se na njega odnose te ostvarivati to pravo lako i u razumnim intervalima kako bi bio svjestan obrade i provjerio njezinu zakonitost.
 
Svaki ispitanik stoga bi osobito trebao imati pravo znati i dobiti obavijest o svrhama obrade osobnih podataka, ako je moguće i za koje razdoblje se osobni podaci obrađuju, o primateljima osobnih podataka, o logici automatske obrade osobnih podataka i o posljedicama takve obrade, barem kad se temelji na izradi profila.
 
To pravo ne bi smjelo negativno utjecati na prava ili slobode drugih, uključujući i poslovne tajne ili intelektualno vlasništvo, a osobito na autorsko pravo kojima je zaštićen računalni program."
 
Više o slučaju iz Njemačke:
 
https://gdprhub.eu/index.php?title=LG_Gie%C3%9Fen_-_2_O_186/22&mtc=today
 
Photo by Moose Photos from Pexels
 
#gdprcroatia