Slovensko nadzorno tijelo (Informacijski Pooblaščenec) objavilo je svoje stajalište na temu GDPR usklađenosti snimanja intervjua s kandidatima.
 
Sve je krenulo s upitom organizacije koja je htjela snimati intervjue s kandidatima, prvenstveno zvučne zapise, sa svrhom da mogu naknadno evaluirati odgovore i kvalitetu svakog pojedinog kandidata, pri čemu je organizacija tražila od kandidata da daju svoju privolu za takvo snimanje.
 
Prvo je odmah odbačena ideja da se uopće koristi privola za takve slučajeve. Nezakonita je.
 
Naime, privola mora biti rezultatom potpuno slobodne volje pojedinca.
 
Privola prema svojoj definiciji iz članka 4. točke 11. GDPR-a mora biti ovakva:
 
11. „privola” ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose;
 
Kandidat za radno mjesto u postupku natjecanja je spreman pristati na sve samo da ne bude diskvalificiran. Nema šanse da odbije snimanje zbog njegove izrazite podređenosti potencijalnom poslodavcu, odnosno, na određen je način prisiljen pristati dati je.
 
Drugim riječima, privola ovdje nikako ne može biti rezultatom slobodnog izbora.
Nevaljala je, nezakonita i ne može se ovdje primjenjivati.
 
Mora se pronaći drugi valjani pravni temelj iz članka 6. GDPR-a.
 
Preostaju nam samo slijedeći pravni temelji:
 
- kada je takvo snimanje NUŽNO u okviru javnog interesa ili službenih ovlasti voditelja obrade, u pravilu tijela javne vlasti, ali samo ako je takvo snimanje definirano nekim važećim nacionalnim propisom
 
- kada je takvo snimanje NUŽNO u okviru legitimnog interesa organizacije, što nije primjenjivo za tijela javne vlasti.
 
To bi značilo da tijela javne vlasti ne mogu naći valjani pravni temelj za snimanje intervjua kandidata, dok privatne tvrtke eventualno mogu snimati intervjue ako je to nužno za ostvarenje svrhe, ako je svrha opravdana i objektivna, ako pri tom ne ugrožava temeljna prava i slobode kandidata i ako su kandidati jasno i otvoreno upoznati sa svrhama i zakonitim temeljima takvog snimanja i njihovim pravima iz GDPR-a.
 
Ovakav slučaj u privatnom sektoru se može pronaći u međunarodnim korporacijama kada su osobe odgovorne za selekciju kandidata dislocirane ili se nalaze u drugim državama u kojima korporacija posluje ili drugim vremenski zonama, pa im je nužno imati snimke intervjua kako bi uspjeli analizirati kvalitete kandidata iskazane kroz intervjue, s obzirom da ih objektivno ne mogu upoznati osobno u izravnom kontaktu.
 
No, takvu nužnost tvrtka mora moći dokazati i komunicirati samom kandidatu prije početka intervjua, na što on mora imati pravo na prigovor iz članka 21. GDPR-a.
 
Mišljenje slovenskog nadzornog tijela:
 
https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/snemanje-razgovorov-s-kandidati-v-okviru-javnega-nate%C4%8Daja-1669362440
 
Image by Freepik
 
#gdprcroatia