Ukratko - ovisi o nadzornom tijelu za zaštitu podataka.
 
Početkom 2021. godine je slovensko nadzorno tijelo utvrdilo da je registarska oznaka vozila osobni podatak gdje je vlasnik apartmana tražio od gostiju da mu daju registarske oznake vozila kako bi im omogućio parkiranje u garaži na način da putem video sustava prepoznaje registraciju vozila.
 
Slovensko nadzorno tijelo potvrdilo je da je registarska oznaka vozila osobni podatak i da spada u GDPR režim kojim vlasnik i iznamljivač apartmana postaje voditelj obrade što se tiče registarskih oznaka vozila svojih gostiju i može povezati registarsku oznaku vozila sa samim gostom.
 
https://gdprhub.eu/index.php?title=IP_-_0611-762/2020/8&mtc=today
 
 
No, slučaj iz Poljske ide u drugom smjeru.
 
Tamošnji je sud presudio da registarska oznaka vozila sama po sebi nije osobni podatak prema članku 4. točki 1. GDPR-a ako je identifikaciju vlasnika vozila moguće vršiti samo uvidom u službene registre vozila.
 
https://gdprhub.eu/index.php?title=NSA_-_III_OSK_1522/21&mtc=today
 
 
Ovo je primjer koji zorno pokazuje da je praksu nadzornih tijela zemalja članica EU i njihovih sudova neophodno uskladiti i učiniti praktičnijom za daljnju primjenu, jer ovakvo tumačenje može samo dovesti do daljnjih nekonzistentnosti u primjeni GDPR-a, koja je više nego ikad nužna sad i odmah.
 
Mi smo skloniji stajalištu iz Slovenije, s obzirom na definiciju osobnog podatka iz članka 4. točke 1. GDPR-a:
 
1. „osobni podaci” znači svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.
 
Naime, naglasak ove odredbe je na izravnoj i neizravnoj identifikaciji, bez obzira na izvor dodatnih informacija.
 
#gdprcroatia