Ova tema iznimno je osjetljiva i nemalen broj poslodavaca koristi video nadzor u svrhe praćenja rada svojih zaposlenika, čak i praćenjem na pametnim telefonima.
 
Pored GDPR-a mora se voditi briga i o još nekoliko važećih zakonskih propisa:
 
- Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)
 
- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18 i 96/18)
 
- Zakon o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19)
 
- Zakon o privatnoj zaštiti (NN 16/20)
 
 
Već sam opseg domaćih zakonskih propisa daje naslutiti da je tema kompleksna i s puno preduvjeta za potpuno usklađivanje.
 
 
1. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
 
Taj zakon u svojim člancima 25-29. određuje obveze u području svrhe nadzora, transparentnosti i obavještavanja o video nadzoru, rokovima pohrane snimki, obvezama na samim sustavima video nadzora i pravima pristupa.
 
U članku 30. jasno naglašava da se obrada podataka zaposlenika putem sustava videonadzora može provoditi samo ako su uz uvjete utvrđene tim zakonom ispunjeni i uvjeti utvrđeni Zakonom o zaštiti na radu i ako su zaposlenici bili na primjeren način unaprijed obaviješteni o takvoj mjeri te ako je poslodavac informirao zaposlenike prije donošenja odluke o postavljanju sustava videonadzora.
 
Pri tom, videonadzor radnih prostorija ne smije obuhvaćati prostorije za odmor, osobnu higijenu i presvlačenje.
 
 
2. Zakon o zaštiti na radu
 
Taj zakon je iznimno važan za ovu temu.
 
Konkretno se u članku 43. poslodavcu daje mogućnost uvođenja video nadzora radnih prostorija, pod uvjetom da se takvi uređaji koriste radi nadzora ulazaka i izlazaka i zaštite zaposlenika od pljačke, provale, nasilja, krađe i sličnih incidenata povezanih s radom.
 
Zabranjeno je postavljanje video nadzora u prostorima za osobnu higijenu i presvlačenje.
 
Posebno je važno obratiti pozornost na način snimanja zaposlenika.
 
Ako video nadzor prati tijekom radnog vremena sve pokrete zaposlenika tijekom obavljanja njihovih poslova ili je videonadzor postavljen tako da su zaposlenici čitavo vrijeme tijekom rada u vidnom polju video nadzora, potrebna je prethodna suglasnost radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika. Ukoliko radničko vijeće ili sindikalni povjerenik uskrati traženu suglasnost, poslodavac mora sudskim ili arbitražnim putem u skladu sa Zakonom o radu tražiti temelj zakonitosti uvođenja takvog nadzora zaposlenika.
 
 
3. Zakon o radu
 
Članak 29. ovog zakona dodatno regulira područje zaštite privatnosti zaposlenika i obveze u području izrade i dopuna Pravilnika o radu. Zaposlenici moraju biti upoznati s postojanjem video nadzora prije sklapanja ugovora o radu.
 
 
4. Zakon o privatnoj zaštiti
 
Propis kojim se vode sve tvrtke koje se bave područjem tehničke zaštite s obzirom na zaštitu imovine i ljudi i koje svakako treba angažirati prilikom postavljanja i održavanja sustava video nadzora.
 
Sve prethodno navedeno predstavlja minimum preduvjeta koje je potrebno ispuniti prije početka video nadzora unutrašnjih poslovnih prostorija.
 
 
Photo by Dayvison de Oliveira Silva from Pexels
 
#gdprcroatia