Znamo da je u Hrvatskoj bilo slučajeva kad se tvrtka zbog ulaska u ozbiljne financijske probleme u okviru mjera restrukturiranja i rezanja troškova odlučila smanjiti troškove koje im uzrokuje ugovor sa službenikom za zaštitu podataka.
 
Slučaj iz Njemačke i presuda njemačkog suda temeljem preliminarnog mišljenja Europskog suda ukazuje nam da je otkazivanje ugovora sa Službenikom za zaštitu podataka iz tih razloga nezakonito.
 
Tvrtka je u okviru mjera restrukturiranja odlučila otkazati ugovor o radu sa zaposlenikom koji je bio imenovani Službenik za zaštitu podataka.
 
Članak 38. stavak 3. GDPR-a nalaže da ga voditelj obrade ili izvršitelj obrade ne smiju razriješiti dužnosti ili kazniti zbog izvršavanja njegovih zadaća.
 
Ali tu odredbu ne smijemo promatrati izolirano, već u zajednici s odredbom prethodno stavka istog članka koja kaže da voditelj obrade i izvršitelj obrade podupiru službenika za zaštitu podataka u izvršavanju zadaća pružajući mu potrebna sredstva za izvršavanje tih zadaća i ostvarivanje pristupa osobnim podacima i postupcima obrade te za održavanje njegova stručnog znanja.
 
Dodatno njemački savezni zakon o zaštiti podataka određuje obvezu voditelju i izvršitelju obrade da ne mogu dati otkaz Službeniku za zaštitu podataka bez prethodnog primjerenog otkaznog roka i uz primjereno obrazloženje opravdanih razloga.
 
Konačnu riječ ovdje je imao Europski sud svojom presudom:
 
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-534/20
 
koja kaže, citiramo:
 
"Drugu rečenicu stavka 3. članka 38. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) treba tumačiti na način da mu se ne protivi nacionalni propis kojim se predviđa da voditelj obrade ili izvršitelj obrade može otkazati službeniku za zaštitu podataka, koji je njegov zaposlenik, samo zbog opravdanog razloga, čak i ako otkaz nije povezan s izvršavanjem zadaća tog službenika, pod uvjetom da se takvim propisom ne ugrožava ostvarenje ciljeva te uredbe."
 
 
Više o slučaju:
 
https://gdprhub.eu/index.php?title=BAG_-_2_AZR_225/20&mtc=today
 
Photo from Pexels com
 
#gdprcroatia