Drugim riječima tzv. implicitna privola ne postoji.
 
Članak 7. stavak 1. GDPR-a jasno kaže:
 
"Kada se obrada temelji na privoli, voditelj obrade mora moći dokazati da je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka."
 
a uvodna izjava 32. GDPR-a naglašava da se privola mora davati jasnom potvrdnom radnjom kojom se izražava dobrovoljan, poseban, informiran i nedvosmislen pristanak ispitanika na obradu osobnih podataka.
 
Šutnja, unaprijed kvačicom označeno polje ili manjak aktivnosti stoga se ne bi smjeli smatrati privolom.
 
Da nepoznavanje GDPR-a i olako tumačenje odredbi koje definiraju valjanu privolu mogu jako puno koštati prekršitelja, pokazuje nam iznos izrečene kazne od 40.000 EUR osiguravateljskoj kući u Španjolskoj:
 
https://gdprhub.eu/index.php?title=AEPD_(Spain)_-_PS-00275-2022&mtc=today
 
 
Image by Gerd Altmann from Pixabay
 
#gdprcroatia