Zaista se radi o neprihvatljivo predugom trajanju otvorenog slučaja pred nadzornim tijelom, koje je potvrdilo da razlozi tome leže u preopterećnosti brojnim otvorenim slučajevima pri tom nadzornom tijelu.
 
Više o slučaju iz Belgije:
 
https://gdprhub.eu/index.php?title=APD/GBA_(Belgium)_-_Decision_140-2022&mtc=today
 
 
Prema članku 77. GDPR-a svaki pojedinac ima pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, osobito u državi članici u kojoj ima uobičajeno boravište, u kojoj je njegovo radno mjesto ili mjesto navodnog kršenja, ako ispitanik smatra da obrada osobnih podataka koja se odnosi na njega krši GDPR, a nadzorno tijelo kojem je podnesena pritužba obavješćuje podnositelja pritužbe o napretku i ishodu pritužbe.
 
Prema članku 78. GDPR-a svaki pojedinac ima pravo na učinkoviti pravni lijek ako nadzorno tijelo ne riješi pritužbu ili ne izvijesti ispitanika u roku od tri mjeseca o napretku ili ishodu pritužbe.
 
 
Da stanje kapacitiranosti nadzornih tijela u pojedinim zemljama članicama varira od dostatnog do nedopustivo slabog, pokazuje i službeni dokument EDPB-a s preglednom resursa dostupnih nadzornim tijelima u EU:
 
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other-guidance/overview-resources-made-available-member-states-data_en
 
 
Photo from Pexels
 
#gdprcroatia