Korisnik usluga jednog telekoma u Španjoslkoj pridijelio je svoju email adresu s mobilnim brojem svoje ujne koja je ugovorila usluge s telekomom, a sa svrhom da dobiva važne obavijesti telekoma na email koje ujna nije navikla pratiti.
 
Po smrti ujne, njezin nećak je o istome obavijestio telekom operatora i zatražio brisanje njenih osobnih podataka iz baza telekoma.
 
Kako bi bio siguran u identitet podnositelja zahtjeva, telekom je zatražio kopiju smrtovnice, i nećak je istu i dostavio.
 
Međutim, nekoliko dana kasnije je zahtjev odbijen zbog sumnje u pokušaj krađe identiteta od strane nećaka.
 
Nećak, vrlo nezadovoljan zbog ovakve situacije, prijavljuje slučaj nadzornom tijelu za zaštitu podataka.
 
Nadzorno tijelo se pozvalo na članak 17. GDPR-a i slučajeve kada se brisanje osobnih podataka mora izvršiti:
 
(a) osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
 
(b) ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 
(c) ispitanik uloži prigovor na obradu u skladu s člankom 21. stavkom 1. te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu, ili ispitanik uloži prigovor na obradu u skladu s člankom 21. stavkom 2.;
 
(d) osobni podaci nezakonito su obrađeni;
 
(e) osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države članice kojem podliježe voditelj obrade;
 
(f) osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1.
 
Nadzorno tijelo je, uz pomoć odredbe nacionalnog zakona koji daje pravo članovima obitelji preminulog korisnika podnositi zahtjev za brisanje, zauzelo stav da je telekom, umjesto odbijanja zahtjeva za brisanje podataka, morao pokušati izvršiti identifikaciju podnositelja zahtjeva dodatnim pitanjima i takvom provjerom osigurati valjanu identifikaciju i povezanost s ujnom.
 
Više o slučaju:
 
https://gdprhub.eu/index.php?title=AEPD_(Spain)_-_PD-00099-2022&mtc=today
 
Image by Melanie from Pixabay
 
#gdprcroatia