AZOP je objavio stajalište na temu iz naslova, iz kojeg izdvajamo najbitnije:

U konkretnom slučaju u primjeni je poseban zakon, Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji („Narodne novine“, broj: 137/10, 76/12, 78/16, 46/17, 73/17 i 94/18) koji u članku 34. stavak 1. propisuje da je svatko tko ima u vlasništvu ili posjedu radijski i televizijski prijamnik odnosno drugi uređaj za prijam radijskog ili audiovizualnog programa na području Republike Hrvatske koje je pokriveno prijenosnim signalom dužan HRT-u plaćati mjesečnu pristojbu utvrđenu predmetnim Zakonom.

Stavkom 5. istog članka propisano je da osoba koja ima u vlasništvu ili posjedu prijamnik, a nije član kućanstva koje plaća mjesečnu pristojbu u skladu s predmetnim Zakonom, obvezna je HRT-u prijaviti prijamnik najkasnije u roku od 30 dana od dana nabave prijamnika ili registracije motornog vozila s ugrađenim prijamnikom, a promjenu adrese, mjesta stanovanja ili sjedišta najkasnije u roku od 15 dana od dana promjene. Stavak 7. istog članka propisuje da HRT vodi evidenciju obveznika mjesečne pristojbe u Republici Hrvatskoj.

Osoba iz članka 34. stavka 1. ovoga Zakona ne plaća mjesečnu pristojbu ako prijamnik odjavi. Način odjave prijamnika i kontrole plaćanja mjesečne pristojbe utvrđuje HRT svojom odlukom (članak 36. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji).

Na temelju predmetnog Zakona, HRT je donio Odluku o načinu kontrole plaćanja mjesečne pristojbe, broj: 36-705/2019-50801 kojom je u članku 2.8. propisano da HRT ima pravo protiv obveznika plaćanja mjesečne pristojbe koji niti nakon provedenog postupka kontrole nisu prijavili nabavu prijamnika, nabavu motornog vozila s ugrađenim prijamnikom te obveznika koji posjeduje prijamnik za koji je odjavio obvezu plaćanja mjesečne pristojbe, podnijeti optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu zbog počinjenja prekršaja propisanog odredbama Zakona o HRT- u.

HRT ima pravo, u skladu s člankom 5. predmetne Odluke, prikupljati podatke obveznika plaćanja pristojbe na način da oni nisu dobiveni od obveznika.

HRT će po takvoj prijavi dostaviti obvezniku informaciju o obradi njegovih podataka u razumnom roku u skladu s postupcima komunikacije s obveznikom (članak 2.10. Odluke o načinu kontrole plaćanja mjesečne pristojbe).

HRT je ovlašten kontrolu plaćanja i naplatu mjesečne pristojbe obavljati neposredno putem vlastitih službi za kontrolu i naplatu te ovlaštenih osoba, izvršitelja obrade s kojima je HRT zaključio odgovarajuće ugovore.

Prikupljanje mjesečne pristojbe HRT obavlja putem financijskih institucija i institucija kartičnog poslovanja, kao i na drugi prikladan način (članak 3.3. Odluke o načinu kontrole plaćanja mjesečne pristojbe).

Ovlaštena osoba HRT-a ovlaštena je utvrđivati vlasništvo odnosno posjedovanje prijamnika koji nije prijavljen te vlasništvo i/ili posjedovanje prijamnika za koji je obveznik odjavio obvezu plaćanja mjesečne pristojbe.

Ovlaštena osoba HRT-a navedeno vrši na osnovi dokaza o nabavi Prijamnika ili na osnovi drugih dokaza kojim se može utvrditi vremensko razdoblje vlasništva, odnosno posjedovanja prijamnika za koji je odjavljena obveza plaćanja mjesečne pristojbe te je ovlaštena na osnovi takvih dokaza izvršiti prijavu i naplatu obveze plaćanja mjesečne pristojbe za vremensko razdoblje u kojem se nije plaćala mjesečna pristojba, najviše do godinu dana unatrag, a zaključno s mjesecom u kojem je izvršena kontrola (članak 5.4. Odluke o načinu kontrole plaćanja mjesečne pristojbe).

 

AZOP stajalište je ovdje:

https://azop.hr/pravni-temelji-za-obradu-osobnih-podataka/

 

Image by Pexels from Pixabay

#gdprcroatia