Tako nije mislilo tijelo javne vlasti u Mađarskoj, koje je odbilo dati audio snimku osobi koja je zatražila svoje pravo na pristup osobnim podacima i čiji je glas snimljen tim audio zapisom.

Slučaj je bio prijavljen nadzornom tijelu za zaštitu podataka u Mađarskoj, koje je reagiralo na prijavu i utvrdilo da je audio zapis snimila supruga podnositelja zahtjeva i predala je centru za savjetovanje i zaštitu djece u Budimpešti.

Taj centar se nije najbolje snašao prilikom dobivanja zahtjeva za pristupom osobnim podacima od strane snimljene osobe i nije prepoznao da prilikom ispunjenja tog zahtjeva prema članku 15. GDPR-a mora dati i kopiju osobnih podataka, a u koje spada i njegova audio snimka na kojoj se čuju on i njegova supruga.

 

Mi ćemo samo dodati da davanje kopije audio snimke nije uvijek moguće u smislu ispunjenja obveze izvršenja zahtjeva za pristupom osobnim podacima, jer se mora voditi briga o odredbi članka 15. stavka 4. GDPR-a koja utvrđuje obvezu da se kopija ne može dati ako negativno utječe na prava i slobode drugih.

Tu je i članak 23. GDPR-a koji određuje određena ograničenja ispunjenja zahtjeva za pristupom osobnim podacima i audio snimkama ako se nacionalnim zakonima takvo okrivanje zabranjuje, posebice u svrhu nacionalne sigurnosti, javne sigurnosti, sprječavamnja, istrage, otkrivanje ili progona kaznenih dijela ili izvršavanja kazni, u svrhu zaštite neovisnosti pravosuđa i sudskih postupaka, praćenja, inspekcije i izvršavanja službenih ovlasti i slično.

 

Više o mađarskom slučaju:

https://gdprhub.eu/index.php?title=NAIH_(Hungary)_-_NAIH-13-10/2022&mtc=today

 

Photo by Vova Krasilnikov from Pexels

#gdprcroatia