Stanar stambene zgrade pritužio se AZOP-u smatrajući da su mu uskraćena prava na zaštitu njegovih osobnih podataka tvrdeći da su snimke videonadzora dostupne svim stanarima i predstavniku stanara i da je predstavnik stanara navodno uputio stanarima prijetnju pozivanjem na korištenje video snimki.
 
Prigovorio je da su ključevi prostorije gdje je instalirana oprema video nadzora podijeljeni po stubištima, a da je predstavnik suvlasnika u sve oglasne ormariće stubišta napisao imena suvlasnika kojima je podijelio ključeve da svi mogu koristiti snimljene osobne podatke
 
Naravno, AZOP je izvršio nadzor, kao i u više stotina slučajeva sličnih prijava u području videonadzora.
 
AZOP nije utvrdio kršenja GDPR-a niti Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.
 
Nezadovoljan takvim ishodom nadzora, stanar je podnio tužbu sudu, koji je utvrdio da su suvlasnici stambene zgrade dali svojim potpisima pristanak na uvođenje videonadzora u zgradi, pri čemu su potpise dali suvlasnici koji čine najmanje 2/3 suvlasničkih dijelova, u skladu sčlankom 31. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, a i suglasno pristali da snimkama videonadzora mogu pristupati predstavnik suvlasnika stambene zgrade i predstavnici 4 ulaza u zgradu.
 
AZOP je utvrdio a Sud potvrdio da predstavnik suvlasnika ima pravo pristupa osobnim podacima prikupljenim putem videonadzora kao odgovorna osoba voditelja obrade kao i osobe koje on ovlasti, u skladu s člankom 28. stavkom 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.
 
U postupku i sporu pravilno je utvrđeno da u konkretnom slučaju nije došlo do povrede ni odredbi GDPR-a ni Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.
 
 
Presuda je ovdje:
 
https://sudskapraksa.vsrh.hr/decisionText?id=090216ba80d2cc49&q=%2522op%25C4%2587a+uredba+o+za%25C5%25A1titi+podataka%2522
 
#gdprcroatia