Oba ova browsera izbjegavamo u što je moguće većoj mjeri, ali smo prisiljeni koristiti ih za FINA e-račun.
 
Srećom, nemamo potrebe koristiti proširene "spelling check" opcije u ova dva web browsera i čini nam se da je to ispravna odluka.
 
Članak koji donosimo nas ozbiljno zabrinjava, a odnosi se na prikupljanje osobnih podataka korisnika Google Chrome i Microsoft Edge koji aktiviraju i proširenu funkcionalnost "spelling check", a među osobnim podacima nalaze se tu i lozinke.
 
Jako zabrinjavajuće.
 
Uvjerimo se i sami:
 
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/google-microsoft-can-get-your-passwords-via-web-browsers-spellcheck/
 
Photo from bleepingcomputer.com
 
#gdprcroatia