AZOP je došao do saznanja kako je Banka (u daljnjem tekstu društvo), kao voditelj obrade osobnih podataka na svojim službenim internetskim stranicama objavila osobne podatke dobitnika nagradne igre u prekomjernom opsegu, točnije opsegu podataka o osobnom identifikacijskom broju (OIB) i adresi stanovanja dobitnika nagradne igre.
 
U konkretnom slučaju utvrđeno je kako nisu bili ispunjeni uvjeti poštene i zakonite obrade osobnih podataka iz članak 5. i 6. Opće uredbe o zaštiti podataka, budući da predmetno društvo u provedenom postupku nije dokazalo postojanje zakonite pravne osnove za objavu osobnih podataka u opsegu OIB-a i adrese stanovanja dobitnika konkretne nagradne igre.
 
Dakle, imajući u vidu načela obrade osobnih podataka i postupanje predmetnog društva kao voditelja obrade, smatramo da predmetno društvo nije udovoljilo osnovnim načelima zakonite, poštene i transparentne obrade osobnih podataka, a osobito načela smanjenja količine podataka koje propisuje da osobni podaci moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju.
 
S aspekta propisa kojima je regulirana zaštita osobnih podataka te u svrhu ostvarivanja transparentnosti provođenja nagradne igre, sukladno načelu razmjernosti u obradi podataka moguće je učiniti dostupnim samo nužan opseg podataka koji omogućuje postizanje zakonom utvrđene svrhe, primjerice ime i prezime, mjesto stanovanja.
 
Budući da je u ovoj upravnoj stvari utvrđeno kako je postupanjem društva došlo do povrede prava na zaštitu osobnih podataka dobitnika nagradne igre, odnosno do objave njihovih osobnih podataka u prekomjernom opsegu, AZOP je odlučio društvu kao voditelju obrade izdati službenu opomenu za utvrđeno kršenje prava na zaštitu predmetnih osobnih podataka.
 
Više u Rješenju AZOP-a na:
 
https://azop.hr/wp-content/uploads/2022/09/Prekomjerna-obrada-osobnih-podataka-od-strane-banke.pdf