AZOP je zaprimio zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojemu podnositeljica zahtjeva ističe kako je agencija za promet nekretnina putem mrežnih stranica oglasnika, bez njezine privole i znanja, objavila njezinu fotografiju tijekom razgledavanja jednog stana koji je bio oglašen za prodaju, a protivno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka.
 
AZOP je utvrdio kako iz priložene fotografije nije moguće sa sigurnošću utvrditi identitet osobe (podnositeljice zahtjeva) koja se nalazi na spornoj fotografiji, budući da se kod procjene mogućeg utvrđivanja identiteta treba poći od objektivnih/razumnih čimbenika te vremena koje je potrebno uložiti kako bi prosječna osoba mogla na nedvojbeni način (izravno/neizravno) utvrditi identitet pojedinog ispitanika.
 
Uzimajući u obzir da je identitet podnositeljice zahtjeva nemoguće utvrditi putem objektivnih čimbenika koji stoje na raspolaganju prosječnoj osobi koja nije poznavatelj podnositeljice zahtjeva iz samog uvida u priloženu fotografiju na kojoj nije jasno vidljivo lice, koje je i većim dijelom prekriveno nošenjem kirurške maske, u predmetnoj situaciji se ne može govoriti o osobnom podatku u smislu članka 4. stavka 1. točke 1. Opće uredbe o zaštiti podataka, pa samim time nije niti postojala obveza agencije za promet nekretnina da obriše fotografiju na kojoj se nalazi (po tvrdnjama podnositeljice) podnositeljica zahtjeva, budući da se radi isključivo o objavi fotografije nekretnine koja je namijenjena prodaji te koja ne sadržava osobne podatke u smislu članka 4. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka.
 
Više o Rješenju AZOP-a:
 
https://azop.hr/javna-objava-osobnih-podataka-ispitanika/