Možda ni sami nismo dovoljno svjesni koliko se danas široko koriste male kamere instalirane u vozilima ili tzv. dash cam.
 
Koriste se u razne svrhe, najčešće za "svaki slučaj" ukoliko se dogodi prometna nezgoda ili neki drugi incident.
 
No je li njihovo korištenje dozvoljeno prema GDPR-u?
Što trebamo učiniti da je legalno?
 
EDPB (European Data Protection Board) se osvrnuo na takvu vrstu uređaja unutar Smjernica 3/2019 o obradi osobnih podataka putem videouređaja, dostupnih i na AZOP web stranicama:
 
https://azop.hr/wp-content/uploads/2020/12/edpb_guidelines_3-2019_on_processing_of_personal_data_through_video_devices_hr_.pdf
 
kroz neke primjere:
 
Primjer: Ako je u vozilu postavljena kamera za snimanje vožnje (npr. za potrebe prikupljanja dokaza u slučaju nesreće), važno je zajamčiti da se tom kamerom ne snima stalno promet kao ni osobe koje se nalaze u blizini ceste. U protivnom interes koji podrazumijeva snimanje videozapisa koji mogu poslužiti kao dokaz u teoretskom slučaju prometne nesreće ne može opravdati ozbiljno zadiranje u prava ispitanika.
 
Primjer: Biciklistica koja se bavi spustom brdskim biciklima želi akcijskom kamerom snimiti svoj spust. Vožnja se odvija na udaljenom području te se biciklistica snimkama planira koristiti u svrhu osobne zabave u privatnosti doma. Iako u određenoj mjeri uključuje obradu osobnih podataka, ta je situacija obuhvaćena izuzećem kućanstava.
 
Kao što vidimo, ako koristimo dash cam u privatne svrhe, možemo ga koristiti uz ispunjenje određenih preduvjeta kojima se takvo korištenje može smatrati iznimkom od primjene GDPR-a, odnosno, u okviru isključivo osobnih ili kućnih aktivnosti.
 
Takve snimke se ne smiju objavljivati na društvenim mrežama, jer se izuzeće kućanstva tada više ne primjenjuje te je GDPR primjenjiv.
 
Zapravo bi za svako prikazivanje takvih snimki trebalo zamutiti osobe koje se na njima nalaze.
 
Naravno, te snimke se mogu dati policiji u svrhu utvrđivanja okolnosti neke nezgode ili incidenta.
 
Ali sukladno presudi Europskog suda u slučaju Rīgas (C–13/16), otkrivanje takvih snimki radi građanske parnice i traženja odštete smije se raditi samo ako je takva mogućnost dozvoljena u nacionalnom zakonskom okviru.
 
Irsko nadzorno tijelo DPC je donijelo korisne upute na ovu temu:
 
https://www.dataprotection.ie/en/dpc-guidance/guidance-drivers-use-dash-cams
 
 
 
Međutim, što je s poslovnim subjektima koji koriste dash cam u svojim vozilima?
 
U takvim slučajevima se nikako ne može primjenjivati iznimka kućanstva i mora se ispoštovati GDPR.
 
Nismo do sada primijetili instalirane dash camove na službenim vozilima? Kad budete imali prilike, obratite pozornost na vozila komunalnih tvrtki.
 
Dash camovi u takvim slučajevima često imaju svrhu zaštite imovine i ljudi, ali i dokazivanja izvršenja određene javne komunalne usluge.
 
Npr. Zakon o gospodarenju otpadom u svom članku 66. utvrđuje nadležnost i obvezu jedinica lokalne samouprave o donošenju odluke koja, između ostalog, sadrži i odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika usluge.
 
Vrlo često jedinice lokalne samouprave utvrđuju da je video snimka izvršenja javne komunalne usluge nužan dokaz kojeg komunalne tvrtke moraju prikupljati.
 
Stoga i koriste dash cam u svojim vozilima, opravdano.
 
No, je li to dovoljno za GDPR usklađenost poslovnih subjekata? Nije, naravno. Neophodno je osigurati i slijedeće mjere:
 
- oznake o video nadzoru na vozilima jasno uočljive vidljive izvana
 
- informacije u javno objavljenoj Politici privatnosti na webu s kontaktima na koje ispitanici mogu tražiti svoja prava i informacije
 
- u slučaju nezgode ili incidenta obavijestiti snimljene osobe o postojanju snimke
 
- ograničiti rokove zadržavanja snimki na nužan minimalan rok, u skladu sa svrhama snimanja
 
- osigurati da snimke iz dash camova može kopirati i izuzimati samo uzak krug ovlaštenih zaposlenika koji će ih pohraniti na siguran i pouzdan način, uz definirana i dokumentirana prava pristupa povijesnim snimkama i skidanju snimki
 
- provesti postupak Procjene učinka na zaštitu podataka (DPIA, Data Protection Impact Assessment), jer takvo prikupljanje snimki spada u popis vrsta postupaka obrade za koje je AZOP utvrdio obvezu provedbe Procjene učinka na zaštitu podataka - Obrada osobnih podataka korištenjem sustavnog nadzora javno dostupnih mjesta u velikom opsegu:
 
https://azop.hr/podzakonski-akti/
 
 
Photo by Patrick Tomasso on Unsplash
#gdprcroatia