Nedavna presuda Europskog suda snažno je odjeknula u stručnoj zajednici ali i kod vlasnika online platformi koje koriste skriveno praćenje posjetitelja radi izrade njihovih online profila, uključujući i karakter online ponašanja, a sve u svrhu isporuke personaliziranog sadržaja i oglašavanja.
 
Presuda Eurospkog suda donesena je kao epilog sudskog postupka u Litvi na temu nacionalnog zakonskog okvira u borbi protiv korupcije.
 
Prašina koju je presuda Europskog suda podigla odnosi se na interpretaciju pojma osjetljivih osobnih podataka koji mogu otkriti i seksualnu orijentaciju pojedinca, odnosno, da u širu definiciju posebnih kategorija osobnih podataka („osjetljivi podaci”) spadaju i osobni podaci koji do sada nisu na taj način kategorizirani.
 
GDPR definira slijedeće posebne kategorije osobnih podataka: podaci koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu te obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca, podataka koji se odnose na zdravlje ili podataka o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca.
 
I takvi podaci se općenito NE SMIJU obrađivati osim u slučaju ispunjenja barem jednog od točno 10 uvjeta iz članka 9. stavka 2. GDPR-a.
 
A što nam kaže tekst presude Europskog suda?
 
U najkraćim crtama:
 
- online objavljivanje podataka o imenima supružnika, partnera ili izvanbračnog druga ili osoba koje su bliski rođaci određenog pojedinca ili ih on ili ona poznaje, može otkriti informacije o određenim osjetljivim aspektima privatnog života ispitanika, uključujući, primjerice, njihovu seksualnu orijentaciju
 
- stoga objavljivanje i takvih osobnih podataka spada u kategoriju obrade osobnih podataka koji su po svojoj naravi posebno osjetljive prirode u pogledu temeljnih prava i sloboda zaslužuju posebnu zaštitu jer bi u okviru njihove obrade moglo doći do značajnih rizika za temeljna prava i slobode, i u konačnici predstavlja ozbiljno zadiranje u temeljna prava pojedinaca na poštivanje privatnog života i zaštitu osobnih podataka
 
- iako se neki osobni podaci ne mogu inicijalno smatrati osjetljivim podacima, ako se iz njih mogu izvući zaključci o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca, tada javna objava takvih osobnih podataka spada u obradu posebnih kategorija osobnih podataka
 
Slagali se ili ne s ovako širokom definicijom posebnih kategorija osobnih podataka, ovo stajalište Europskog suda je konačno i morat će ga slijediti i nadzorna tijela za zaštitu osobnih podataka u EU, kao i svaki voditelj obrade, s posebnim naglaskom na tijela javne vlasti koja u određenim slučajevima objavljuju podatke o kojima ovdje pišemo.
 
Naravno, i razne globalne online platforme i aplikacije su dovedene u određene izazove, posebno dating aplikacije i društvene mreže i razne portale, koji će morati dobro promisliti prije prikupljanja i objave raznih informacija o pojedincima, s obzirom na stroga pravila iz članka 9. stavka 2. GDPR-a za obradu posebnih kategorija osobnih podataka.
 
Time se dovode u pitanje lajkovi na društvenim mrežama na neku političku objavu, ili članstvo u grupama koje se bave proučavanjem Biblije, objave o kupnji dječjih kolica ili krevetića, kupnji u nekim specijaliziranim trgovinama, korištenju kontracepcije i sl.
 
Mnoštvo takvih informacija koje sada potpadaju pod proširenu definiciju posebnih kategorija osobnih podataka definitivno se neće smjeti koristiti ni za online praćenje i profiliranje osoba radi izravnog oglašavanja ili prilagodbe online sadržaja, i tu se mnogi online portali i društvene mreže mogu naću pod dodatnim pritiskom nadzornih tijela i visokih kazni.
 
Presuda EUCJ je ovdje:
 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=263721&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=481514
 
 
 
Photo by Nghia Trinh from Pexels
 
#gdprcroatia