Pravo na zaštitu osobnih podataka nije apsolutno pravo. Mora ga se razmatrati u vezi s njegovom funkcijom u društvu te ga treba ujednačiti s drugim temeljnim pravima u skladu s načelom proporcionalnosti.
 
GDPR-om se poštuju sva temeljna prava i uvažavaju slobode i načela priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, osobito poštovanje privatnog i obiteljskog života, doma i komuniciranja, zaštita osobnih podataka, sloboda mišljenja, savjesti i vjeroispovijedi, sloboda izražavanja i informiranja, sloboda poduzetništva, pravo na učinkoviti pravni lijek i pošteno suđenje te pravo na kulturnu, vjersku i jezičnu raznolikost.
 
Prethodno navedene rečenice obuhvaćene su uvodnom izjavom 4. GDPR-a i treba ih svakako imati na umu.
 
Međutim, u slučaju kojeg ovdje donosimo, čini nam se da slovensko nadzorno tijelo (Informacijski Pooblaščenec) nije baš sasvim uzelo u obzir ovu uvodnu izjavu.
 
Na upit jednog građana smije li osoblje bolnice telefonom dati informacije o zdravstvenom stanju njegove majke, nadzorno je tijelo opravdano zauzelo stav da je svakako neophodno prije odavanja takvih vrlo osjetljivih informacija na razuman način provjeriti identitet pozivatelja, kako bi se spriječilo otkrivanje posebnih kategorija osobnih podataka neovlaštenim osobama.
 
I apsolutno se slažemo s tim.
 
Međutim, prijedlog nadzornog tijela da se u svrhu provjere identiteta definira lozinka ili da se unaprijed odrede telefonski brojevi s kojih se može pozivati radi provjere zdravstvenog stanja majke, nam ipak nije razuman.
 
Kad nam član uže obitelji bude hitno prebačen u bolnicu ili u odjel intenzivne njege, tko god da je prošao takvu situaciju zna da takvi trenuci nisu nimalo primjereni za smišljanje lozinki ili popunjavanje obrazaca.
 
Bolničko osoblje može po primitku telefonskog poziva člana uže obitelji izvršiti provjeru na jedan razuman i suosjećajan način, kroz nekoliko kratkih pitanja pozivatelju, npr. o imenu pacijenta, gdje živi, datumu i mjestu rođenja, ili pak razlogu ili datumu hospitalizacije.
 
Više o temi na:
 
https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/sporo%C4%8Danje-informacij-o-pacientovem-zdravstvenem-stanju-svojcem-po-telefonu-1659596675
 
 
Photo by Jonathan Borba from Pexels
 
 
#gdprcroatia