Priličan se broj naših jedinica lokalne samouprave susreće s istim problemom nezakonitog odbacivanja otpada izvan u te svrhe predviđenog prostora ili spremnika.
 
Takav slučaj dogodio se i u Italiji, gdje je grad uveo video nadzor i po prijavi jednog od sugrađana dobio kaznu od čak 20.000 EUR.
 
Prvo moramo napomenuti da su u Italiji omogućene administrativne kazne nadzornih tijela jedinicama lokalne samouprave, tj. gradovima i općinama, što u Hrvatskoj nije moguće zbog odredbe članka 47. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) kojim se određuje da se tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, u postupcima koji se provode protiv njih, ne može izreći upravna novčana kazna za povrede tog Zakona ili Opće uredbe o zaštiti podataka.
 
No, da se vratimo na meritum stvari.
 
Grad je propustio osigurati temeljne stvari prije uvođenja video nadzora u javnom prostoru:
 
- uvođenje video nadzora izvršeno je bez ikakve formalne odluke grada zajedno s definiranjem svrha i načina postupanja i procedurama eventualnog kažnjavanja prekršitelja
 
- sugrađani nisu ni na koji način bili obavješteni da se određeni javni prostor pokriva video nadzorom
 
- nisu javno objavljeni kontaktni podaci Službenika za zaštitu podataka grada radi izravnog kontaktiranja od strane sugrađana
 
Mi ćemo još dodati da je ovdje grad vrlo izgledno morao provesti i DPIA postupak (Procjena učinka na zaštitu podataka) s obzirom na odredbu članka 35. stavka 3. točke c. GDPR-a, sa svrhom umanjenja rizika za prava i slobode građana i prolaznika.
 
Više o slučaju:
 
https://gdprhub.eu/index.php?title=Garante_per_la_protezione_dei_dati_personali_(Italy)_-_9773950&mtc=today
 
 
Image by RitaE from Pixabay