Stoga je više nego važno da poznaju odredbe GDPR-a i ostalih propisa koji reguliraju područje zaštite osobnih podataka.
 
Nije tajna da često možemo uočiti pogreške u postupanju jedinica lokalne i regionalne uprave, npr. u izostajanju javno objavljenih politika privatnosti, imenovanju nedovoljno stručnih osoba za službenike za zaštitu podataka, nepotrebnoj primjeni privola na natječajima ili drugim situacijama gdje im nije mjesto, objavama snimaka s video kamera, izostanku informiranja pojedinaca o obradama osobnih podataka i sl.
 
Tijekom protekle epidemije uočili smo i zabrinjavajuće postupanje s raznim evidencijama i excellicama koje su se masovno razmjenjivale u nezaštićenom formatu putem emaila.
 
Vidimo i javno objavljene natječaje za radna mjesta u kojima se izlistavaju osobni podaci svih kandidata ili popise sumještana s prekomjernim opsegom objavljenih osobnih podataka.
 
Moramo prestati raditi onako kako smo oduvijek radili.
 
Možda razlog toj "opuštenosti" leži u u odredbi članka 47. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) kojim se tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, u postupcima koji se provode protiv njih ne može izreći upravna novčana kazna za povrede tog Zakona ili Opće uredbe o zaštiti podataka.
 
U Norveškoj je drugačija situacija koju dobro opisuje slučaj kazne od gotovo 30.000 EUR jedinici lokalne uprave zbog propusta u poštivanju članka 32. GDPR-a, odnosno, tehničkim i organizacijskim mjerama.
 
Unatoč uvedenim procesima provjere i odobravanja objave pojedinih popisa, učinjeni su propusti u neuočavanju (ili nedovoljnom poznavanju) obveza u području zaštite osobnih podataka od strane više odgovornih osoba u procesu, što je imalo za posljedicu javnu objavu popisa sumještana sa skupom osnovnih osobnih podataka i osjetljivim podacima o njihovoj djeci, njihovim teškoćama i oboljenjima.
 
Tako objavljeni popisi bili su javno dostupni svima puna dva dana.
 
Više o norveškom slučaju:
 
https://gdprhub.eu/index.php?title=Datatilsynet_(Norway)_-_21/03177&mtc=today
 
 
Photo by Suzy Hazelwood from Pexels