Na dnevnom redu sjednice Sabora nalazi se javno objavljeno izvješće:
 
https://www.sabor.hr/sites/default/files/uploads/sabor/2022-03-31/123302/IZVJ_AZOP_2021.pdf
 
Posebno izdvajamo ključnu činjenicu o porastu broja predmeta pred AZOP-om, pri čemu najveći udio predstavljaju upiti fizičkih osoba i prijave kršenja GDPR-a.
 
Slobodni smo to tumačiti kao rezultat jačanja svijesti građana o svojim GDPR pravima i snažnijoj otvorenosti AZOP-a.
 
Povećan je i broj nadzornih aktivnosti AZOP-a u odnosu na prethodnu godinu, ali je uslijed epidemioloških ograničenja prevladavao oblik daljinskog nadzora zahtjevom za očitovanjima.
 
Prednjačili su nadzori u sektoru obrazovanja i u području video nadzora.
 
Broj prijavljenih povreda je gotovo jednak u odnosu na 2020. godinu, prijavljeno je ukupno 108 povreda, i mi smo uvjereni da je to daleko preniska brojka.
 
Zanimljivo je da gotovo polovica prijava stigla iz bankarskog sektora, dok su brojke prijava iz tijela državne uprave, obrazovnog sektora i javnih ustanova gotovo neznatne.
 
Najveći broj povreda (49) prijavljen je zbog dostave osobnih podataka neovlaštenim osobama, ali imamo čak 33 slučaja ransomwarea.
 
33 prijavljena slučaja ransomwarea u RH u 2021. godini !!
 
Samo AZOP izvješće daje i vrlo zanimljive izvatke iz službenih mišljenja i rješenja kao i konkretne iznose kazni za pojedince već poznate slučajeve o kojima smo i mi pisali.