Pacijent jednog psihoterapeuta u Austriji zatražio je svoje pravo na pristup svim svojim osobnim podacima nakon što je terapija prekinuta.
 
Psihoterapeut je da nema njegove osobne podatke, a što je teško za povjerovati s obzirom na rokove zadržavanja podataka o pacijentima.
 
Pacijent nije vjerovao u to i tužio je psihoterapeuta nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka.
 
Međutim, to je bio već 87. (riječima: osamdeset i sedmi) pisani prigovor nadzornom tijelu tog istog pacijenta, kojem je terapija naglo prekinuta.
 
Nadzorno tijelo je odbilo postupati po tom zadnjem prigovoru bivšeg pacijenta s obzirom da rješavaju prethodnih 86 i da smatraju da su zahtjevi bivšeg pacijenta pretjerani.
 
Naime, članak 57. stavak 4. GDPR-a daje pravo nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka da odbije pritužbe fizičkih osoba ili naplati razumnu naknadu za njihovo rješavanje, ako su pritužbe očito neutemeljene ili pretjerane.
 
No, austrijsko nadzorno tijelo je pogriješilo u tumačenju te odredbe GDPR-a i razloga odbijanja pritužbi pacijenta.
 
Savezni sud je presudio da se pretjeranim zahtjevom ne mogu smatrati zahtjevi koji nisu iste prirode, jednaki ili gotovo identični.
 
Stoga je nadzorno tijelo moralo prihvatiti i obraditi i 87. zahtjev istog pacijenta.
 
https://gdprhub.eu/index.php?title=BVwG_-_W245_2226261-1&mtc=today
 
 
 
Photo by cottonbro from Pexels