U trgovinama aplikacijama sve je veći broj aplikacija namijenjenih zdravlju žena i sve je veća i potražnja za takvim aplikacijama na pametnim uređajima.
 
Gotovo sve novije aplikacije integrirane su i u pametne satove i narukvice za vježbanje, a dakako najveći udio i dalje zauzimaju aplikacije na pametnim telefonima i tabletima.
 
Dobar dio spomenutih aplikacija ulazi u područje zdravstvenog stanja, oboljenja, bioloških i psiholoških poremećaja, seksualnog i reproduktivnog zdravlja uključujući trudnoću, menopauze ili spolne bolesti, pa sve do praćenja prehrambenih navika, vježbanja i mentalnog zdravlja.
 
Nevjerojatan je podatak da je na Google Play storeu i Apple Apps storeu dostupno nekoliko stotina tisuća raznih aplikacija orijentiranih ženskom zdravlju, koje koriste milijuni žena diljem svijeta.
 
Već iz ovog uvoda jasno je da se putem te vrste aplikacija prikupljaju i obrađuju znatne količine izuzetno osjetljivih osobnih podataka i da iste ulaze duboko u privatnost i intimu žena.
 
Isto tako, valja se zapitati gdje je u tim aplikacijama toliko neophodna etička granica dozvoljenog, s aspekta privatnosti, dijeljenja osobnih podataka i sigurnosnih postavki kojima se mora spriječiti svako neželjeno otkrivanje intime.
 
Napravljena je detaljna analiza 23 najpopularnije aplikacije u području ženskog zdravlja.
 
Sve odreda prikupljaju podatke o fizičkom i mentalnom zdravlju žena, ali i sve aplikacije imaju aktiviranu praćenje ponašanja žene (tzv. behavioural tracking) dok čak 61% aplikacija po defaultu prati i lokaciju kretanja.
 
Samo 16 od 23 aplikacije ima jasno istaknutu Privacy Policy, a samo 12 njih traži i privolu korisnica za prikupljanje određenih zdravstvenih podataka i lokacije.
 
Vrlo je neugodno pročitati nalaz da 3 od 23 aplikacije prikuplja osjetljive podatke i prije pristanka korisnice, a čak 87% aplikacije dijeli te podatke s trećim stranama.
 
Samo 57% aplikacija daje jasnu informaciju o sigurnosnim mjerama zaštite osobnih podataka.
 
Zaključak studije je da ovakve aplikacije u pravilu osiguravaju vrlo nisku razinu zaštite korisnica, posebice s aspekta dijeljenja podataka nepoznatim stranama i sigurnosnih postavki.
 
Više o temi:
 
https://mhealth.jmir.org/2022/5/e33735
 
 
 
Photo by Andrea Piacquadio from Pexels