Ovo je slučaj koji pronalazimo u prevelikom broju web stranica u Hrvatskoj, uključujući i službene web stranice tijela javne vlasti, u Politici kolačića ili u Politici privatnosti, što je potpuno pogrešno i nezakonito.

AZOP je isto naglasio više puta u odgovorima na pitanja br. 17-21. na službenoj stranici:

https://azop.hr/osnovne-informacije-za-organizacije/

 

Postavljanje kolačića na terminalnu opremu pojedinca i čitanje već pohranjenih informacija o pojedincu na terminalnoj opremi pojedinca smije se raditi samo uz njegovu privolu te prethodnu jasnu informaciju koji će se podaci prikupljati i u koju svrhu, a u skladu sa propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

Uvodna izjava 32. GDPR-a jasno kaže slijedeće, citiramo:

"Privola bi se trebala davati jasnom potvrdnom radnjom kojom se izražava dobrovoljan, poseban, informiran i nedvosmislen pristanak ispitanika na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, poput pisane izjave, uključujući elektroničku, ili usmene izjave. To bi moglo obuhvaćati označivanje polja kvačicom pri posjetu internetskim stranicama, biranje tehničkih postavaka usluga informacijskog društva ili drugu izjavu ili ponašanje koje jasno pokazuje u tom kontekstu da ispitanik prihvaća predloženu obradu svojih osobnih podataka. Šutnja, unaprijed kvačicom označeno polje ili manjak aktivnosti stoga se ne bi smjeli smatrati privolom."

 

Uočimo da manjak jasne aktivnosti pristanka na kolačiće ne predstavlja valjanu i zakonitu privolu.

Mora postojati jasna aktivnost pristanka na kolačiće. Promjena postavki internetskog preglednika to nije.

 

U definiciji privole u članku 4. točki 11. GDPR-a „privola” ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

Naglasak je na jasnu potvrdnu radnju kojom se daje pristanak. Promjena postavki internetskog preglednika to nije.

 

Posebnu težinu u uočavanju pogreške koju čine mnoge web stranice daje globalno poznata presuda Europskog suda (CJEU) u slučaju "Planet49" (C‑673/17) kojom je Europski sud jasno utvrdio uvjete koji se moraju zadovoljiti da bi privola posjetitelja web stranice za instalacijom kolačića bila zakonita.

 

Citiramo ključnu rečenicu iz presude:

"Kao prvo, kriterij aktivne privole nije zadovoljen ako korisnik mora izričito ukloniti kvačicu s polja te stoga postati aktivan kada ne pristaje na postavljanje kolačića. U takvoj je situaciji praktički nemoguće objektivno utvrditi je li korisnik svoju privolu dao na temelju dobrovoljno dane i informirane odluke. Nasuprot tomu, ako je korisnik morao upisati u polje kvačicu, puno je vjerojatnije da je, učinivši to, dao takvu privolu."

 

Vidimo i sami da je za prihvaćanje instalacije nefunkcionalnih (neobveznih) kolačića neophodna AKTIVNA PRIVOLA svakog od nas kao posjetitelja web stranice, odnosno, ponašanje koje jasno pokazuje u tom kontekstu da ispitanik prihvaća predloženu obradu svojih osobnih podataka.

Šutnja, odnosno, manjak aktivnosti pristanka na kolačiće ne predstavlja valjanu niti zakonitu privolu.

Naše mijenjanje postavki internetskog preglednika se nikako ne može smatrati aktivnom privolom za instalaciju kolačića konkretne web stranice. Štoviše, mijenjanje postavki internetskog preglednika nije ponašanje koje jasno pokazuje da prihvaćamo instalaciju kolačića.

Koliki samo broj korisnika određenog internetskog preglednika nikad ni ne mijenja njegove postavke, a da ne govorimo o slučajevima kada ažuriramo preglednik na noviju verziju i kada nam se postavke vrate ne "tvorničke".

 

Presuda u slučaju Planet49 je ovdje, dostupna i na hrvatskom jeziku:

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-673/17

 

 

Photo by Vlada Karpovich from Pexels